Europadag van de Sociale Economie

21/01/2016 - 09:30
21/01/2016 - 17:15
Provincie: 
Antwerpen

Europadag lokt meer dan 140 deelnemers naar Antwerpen

Op 21 januari 2016 bliezen meer dan 140 spelers uit de sociale economie verzamelen in het Elzenveld in Antwerpen. Daar stond een boeiende en gevarieerde kennismaking met het Europese beleid en haar subsidiekanalen op het programma. Deze ‘Europadag van de Sociale Economie’ werd georganiseerd door socialeeconomie.be en Kenniscentrum Sociaal Europa.

De grote interesse voor dit event toont aan dat sociale-economieondernemingen steeds vaker de impact van de Europese Unie aan den lijve ondervinden. De deelnemers aan deze Europadag werden dan ook getrakteerd op een breed menu aan plenaire sessies en praktische workshops. Zo was er niet alleen aandacht voor de ervaringen van de Vlaamse overheid en Vlaamse ondernemers, ook de visie van Europese beleidsmakers voor de sociale economie werd toegelicht.

De sprekers op het plenair gedeelte legden zo al snel een gevoelige zenuw bloot wanneer het gaat om de toenadering van Europa tot de sociale economie. Niet alleen zijn er verschillende definities van ‘sociale economie’ in omloop, Europa wordt vaak zelf als inconsequent ervaren. Zo wil de Commissie de lidstaten ook op vlak van sociale economie - of sociaal ondernemerschap- stappen vooruit laten zetten, maar tegelijkertijd stelt ze strenge voorwaarden aan alle steun die overheden aan ondernemingen bieden, ook wanneer het om sociale ondernemingen gaat!

Toch is er een duidelijke wil van ‘Europa’ om ook het sociale op de agenda te zetten. Daarom een warme oproep van de sprekers om ook  als sector samen te werken om Europa te overtuigen meer ruimte te geven aan de lidstaten om sociale investeringen mogelijk te maken.

In de namiddag kon iedereen in workshops aan de slag rond de thema’s die voor hun organisatie belangrijk zijn, zoals staatsteun, de openbare aanbestedingsregels, sociale-impactmeting, nieuwe Europese financieringsinstrumenten en de aanwezigheid van de Vlaamse sociale economie op het Europese forum. 

  • In de workshop onder leiding van advocate Leen Goossens, kregen de deelnemers een grondige introductie tot de verschillende definities en bepalingen die Europa hanteert om te bepalen over steun aan sociale ondernemingen ongeoorloofde staatssteun is. Termen zoals ‘de-minimis’, ‘diensten van algemeen economisch belang’ en  de ‘Algemene Groepsvrijstellingsverordening’ kwamen aan bod.
  • Ondertussen gaf Thomas De Groote van de Sociale Innovatiefabriek een inleiding tot sociale impactmeting. Welke indicatoren en meetmethoden worden er gebruikt? Hoe kun je de gemeten impact vertalen naar beheersdoelen? Wat is de meerwaarde van impactmeting?
  • Bert Baeyens is specialist in overheidsopdrachten. Hij maakte in zijn workshop de deelnemers wegwijs in de complexe regelgeving die ondernemingen moeten toepassen wanneer ze vallen onder de wet op overheidsopdrachten.
  • Een vierde workshop van Yvette Verleisdonck van advocatenbureau Curia handelde over verschillende alternatieve financieringsbronnen, zoals crowdfunding en social impact bonds.
  • Rond het Europees beleid en hoe hierop als sector invloed uit te oefenen, begeleidden Stijn Tanghe van OCMW Kortrijk en Alain Coheur van het Europees Economisch en Sociaal Comité een gedachtewisseling.

Parallel met de workshops konden de deelnemers ook kennismaken met contactpunten en subsidieagentschappen tijdens ‘pitch sessies’. Zij waren beschikbaar voor wie al concrete vragen had rond subsidieprojecten.

Bekijk het volledige fotoverslag op Facebook.

Bekijk hieronder de presentaties:

plenaire presentaties

pitches

workshops

Delen: