Niches innovatie

Midden 2016 schreef socialeeconomie.be een oproep uit om mogelijkheden tot samenwerking in nieuwe niches in sociaal ondernemerschap te onderzoeken. De focus ligt op nog niet onderzochte samenwerkingsmogelijkheden tussen de sociale economie en bedrijven uit diverse sectoren. Bedoeling is dat de indiener onderzoekt welke innovatieve business modellen voor sociaal ondernemerschap hieruit kunnen ontstaan.

Volgende projecten werden weerhouden:

 

Leegloop stadskernen tegengaan (SPK)

Het voorkomen van de leegloop van de middenstand uit stadskernen, is het centrale vraagstuk in dit multidisciplinair co-creatietraject. Voorgaande acties om de bijhorende uitdagingen aan te pakken, gebeurden telkens vanuit één sector of vanuit één specifiek oogpunt. De aanpak in dit traject is integraal,  waarbij de ambitie is om op lange termijn meer dan alleen het probleem van leegstand te counteren. De betrokken sociale economie bedrijven hebben affiniteit met de gestelde uitdaging en zijn sterk ingebed in het sociaal weefsel van de stadsregio. De focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe business modellen in samenwerking met de sociale economie.

 

 

 

 

 

Sociaal Gemaakt part 2 (Stad Gent en partners)

Dit is een ‘Design Thinking traject’, gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Het doel is om nieuwe producten te ontwikkelen die authentiek zijn en dus een eigen verhaal vertellen. Bovendien dienen ze zo ontworpen te zijn dat de productie kan gebeuren door werknemers uit de sociale economie. De sociale economie is immers voortdurend op zoek naar nieuwe producten en diensten die werk bieden aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de sociale economie nemen vijf bedrijven deel: Ateljee, Compaan, Labeur, Dienstenbedrijf Gent, en Weerwerk. Er werken ook vier designers mee: ABER, Cas Moor, Maison Marie Mees Cathérine Biasino en Sep Verboom. Het traject is complementair aan het pilootproject ‘Sociaal Gemaakt’ dat werd ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen. Het traject bestaat uit drie fases: een analysefase, een synthesefase en een ontwikkelingsfase. Zie ook https://stad.gent/werken-ondernemen/nieuws-evenementen/stad-gent-en-ministry-makers-brengen-sociale-economie-en-designwereld-samen-rond-nieuwe-productontwikkeling

> Lees meer over het afgelegde traject

Makers van geschenken (De Groene Kans)

De Groene Kans wil de vele kleine spelers van ‘makers van geschenken’ over sectoren heen, samenbrengen. Momenteel bestaan er heel wat initiatieven, die echter elk op hun eigen eiland werken en dit vooral gebruiken als een middel in dagbesteding of tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel van het samenwerkingsverband is de ‘makers van geschenken’ te versterken, een lerend netwerk op te richten en gezamenlijk meer impact te realiseren.

> Lees meer over het afgelegde traject

De werkgeversgroepering (Enkira)

Enkira onderzoekt een nieuwe pool-vorm van tewerkstelling: de werkgeversgroepering. In een werkgeversgroepering kunnen twee of meer bedrijven zich groeperen en werknemers aanwerven die bij de verschillende leden van de werkgeversgroepering ingezet worden al naargelang hun noden. De werknemers van de werkgeversgroepering werken dan afwisselend voor de bedrijven die er lid van zijn. Deze vorm van tewerkstelling biedt een reeks voordelen. Voor de werknemer zijn dat onder andere meer continuïteit van tewerkstelling dankzij de schaalgrootte, breder kunnen ingezet worden en zich daardoor breder kunnen ontwikkelen, wat de kans op toekomstige doorstroom verhoogt. Voor de werkgever biedt het onder andere een hogere flexibiliteit, een oplossing voor capaciteitsvraagstukken, een alternatief voor economische werkloosheid, vermindert het tijdelijk beroep doen op uitzendarbeid en zorgt op termijn voor een lagere opleidingskost.

 

Kantoormateriaal (KOMOSIE)

De instroom van kantoor-en winkelmateriaal van bedrijven aan de Kringwinkels is vandaag de dag hoger dan de verkoop. Uit contacten met bedrijven-partners en bestaande experimenten van de Kringwinkels blijkt dat het geen probleem is om de instroom nog te verhogen. De afstemming met de bedrijfswereld over de verkoop is echter nog niet voldoende structureel en efficiënt georganiseerd. Toch is er ook aan deze zijde potentieel aanwezig, wat blijkt uit gesprekken met diverse bedrijfsleiders, maatschappelijke trends rond duurzaam hergebruik bij bedrijven,... De Kringwinkels willen hiervoor, in co-creatie met enkele grote bedrijven, een creatieve set van oplossingen bedenken.  

> Lees meer over het afgelegde traject