http://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/starterslabo_logo_0.png

 
Werkzoekenden die ervan dromen om een eigen zaak op te starten, kunnen bij Starterslabo terecht. Starterslabo is de naam waaronder de 5 Vlaamse activiteitencoöperaties zich verenigen.

Starterslabo begeleidt personen die hun ondernemersdroom willen realiseren en daarin ondersteuning zoeken door middel van coaching, training en aandacht voor persoonlijke groei.

Starterslabo heeft speciale aandacht voor niet-werkende werkzoekenden en voor mensen die een grote afstand tot ondernemerschap ervaren.

 

 

 

Starterslabo biedt kandidaat-ondernemers een gestructureerd en veilig kader, waarin ze hun project kunnen uitwerken en uittesten in de markt. Terwijl de werkzoekenden in traject zijn bij Starterslabo blijven ze het statuut van werkzoekende behouden en factureren ze via het ondernemingsnummer van Starterslabo. Op het einde van het traject heeft de kandidaat-ondernemer zicht op de haalbaarheid om een eigen volwaardig inkomen te genereren uit een economisch duurzame en zelfstandige activiteit en kan hij een weloverwogen keuze maken. Het doel is het bevorderen van ondernemerschap bij werkzoekenden uit kansengroepen binnen de principes van de sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De activiteitencoöperaties bieden individuele en collectieve begeleiding aan.

De Starterslabo's richten zich tot:

 • uitkeringsgerechtigde volledig werklozen;

 • niet-werkende werkzoekenden;

 • leefloners en gerechtigden maatschappelijke hulp;

 • schoolverlaters;

 • herintreders;

 • nieuwkomers;

 • outplacementgerechtigden;

Specifieke aandacht binnen deze groepen gaat naar:

 • individuele begeleiding en coaching van de kandidaat ondernemer;

 • gebruik maken van groepsdynamiek (leergroepen) voor ontwikkeling specifieke vaardigheden;

 • ervaringsuitwisseling, motivatie en veiligheidsgevoel;

 • ervaringsgericht leren door mogelijkheid te bieden te experimenteren in een reële context maar zonder risico;

 • professionele begeleiding en ondersteuning op juridisch, boekhoudkundig en financieel vlak;

De eerste activiteitencoöperatie startte in 2004 op. Vanaf 2008 was er in elke Vlaamse provincie een activiteitencoöperatie actief. De afgelopen jaren werkten de verschillende activiteitencoöperaties intens samen, wat dus is uitgemond in de gezamenlijke naam Starterslabo.
Meer informatie vindt u op hun website www.starterslabo.be.

Historiek

Het idee om werklozen te helpen om zelfstandige te worden, waaide begin jaren 2000 over vanuit Frankrijk: onze zuiderburen telden heel wat broed -en kweekplaatsen (de zogenaamde 'couveuses). Het adviesbureau voor de sociale economie ACES richtte de eerste Belgische activiteitencoöperatie (Azimut) op in Charleroi. De olievlek verspreidde zich snel, met het opstarten van gelijkaardige initiatieven zoals Challenge, Startpunt, Take Off, Co-actief en Ondernemersatelier. Sinds 2004 overkoepelt Coopac alle Belgische activiteitencoöperaties, in de vorm van een economisch samenwerkingsverband.

Wetgevend kader

Federaal niveau

Reeds lange tijd werken de activiteitencoöperaties in België in het experimenteel kader dat in maart 2001 werd uitgetekend in het rondschrijven van minister Onkelinx.
Op 14 maart 2007 verscheen in het Belgische Staatsblad de Programmawet met "Titel VIII- Werk - Hoofdstuk I - Activiteitencoöperaties" (pagina 13609-10). Op die manier kregen de activiteitencoöperaties een wettelijke basis. In dit wettelijke kader wordt de mogelijkheid gegeven aan werklozen en mensen die van een sociale uitkering genieten om deze vergoedingen te behouden tijdens het uitwerken van hun bedrijfsproject in het kader van de activiteitencoöperatie.
In een bijhorende koninklijk besluit van 15 juni 2009 worden de nieuwe krachtlijnen concreet gemaakt. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt onder andere de doelgroep, de voorwaarden en de toepassingsmodaliteiten van deze maatregel alsook het bedrag van de vergoedingen die de ‘kandidaat-ondernemers' bovenop hun sociale uitkeringen kunnen ontvangen.

Meer info over activiteitencoöperaties vind je hier.

Vlaams niveau

Bij het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (hierna ondersteuningsdecreet) worden activiteitencoöperaties gedefinieerd als sociale economieondernemingen. In uitvoering van het ondersteuningsdecreet keurde de Vlaamse regering op 9/5/2014 definitief het Besluit van de Vlaamse Regering goed met regels voor ondersteuning van de Starterslabo’s. Het besluit wijzigt de financieringsregeling en voert een uniform, transparant en onderbouwd reglementair kader in met duidelijke doelstellingen en vergoedingsvoorwaarden. Dit nieuwe wetgevende kader creëert meer rechtszekerheid wat betreft de financiering van de werking van de activiteitencoöperaties. Dit BVR trad in werking op 1/10/2014.
Meer weten over Starterslabo? Bekijk dan dit filmpje, waarin Andrea Croonenberghs je rondleidt in de wondere wereld van de sociale economie.