Klik hier om een beschutte werkplaats te zoeken in onze database.

Beschutte werkplaatsen stellen personen met een arbeidshandicap tewerk die tijdelijk of definitief niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. Vandaag stellen de 54 werkplaatsen in Vlaanderen 20.140 mensen tewerk, waarvan 17.417 personen met een arbeidshandicap.

Het sociale aspect staat centraal in de werking van de beschutte werkplaatsen. Binnen de werkplaatsen wordt werk op maat gecreëerd voor iedereen (onder andere door vorming, training-on-the-job, ergonomische aanpassingen, opsplitsen van het werk in deeltaken…). Het doel is sociaal, maar de middelen zijn economisch! Beschutte werkplaatsen zijn vandaag performante en flexibele ondernemingen die creatieve en kwalitatieve oplossingen bieden voor een eerlijke prijs. De activiteitenportfolio van de beschutte werkplaatsen is zeer divers. Een greep uit de activiteiten:

 • Groenzorg
 • Verpakking
 • Textiel
 • Metaal
 • Mailing
 • Drukkerij
 • Elektronica
 • Enclave
 • Informatica  

Meer en meer beschutte werkplaatsen voeren activiteiten uit op verplaatsing. Dit noemen we enclaves. In plaats van het werk naar de werkplaats te brengen, gaat een groep werknemers van de beschutte werkplaats het werk uitvoeren bij de klant.

Groep Maatwerk
Groep Maatwerk (het vroegere VLAB), de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen, vertegenwoordigt 54 maatwerkbedrijven in Vlaanderen. Haar opdracht is drieledig:

 • Impact hebben op beleid, sociaal overleg en externe stakeholders
 • Inzicht hebben in de sector
 • Ondersteuning bieden aan haar leden

Meer info?
www.groepmaatwerk.be