COOPLAB: 11 workshops voor startende coöperaties

26/11/2016 - 09:00
26/11/2016 - 12:30
Provincie: 
Vlaams-Brabant

J--8181-03-2016_in-C - nieuwsbrief 15-04-16_Beelden5.jpg

COOPLAB is een workshop-traject voor coöperaties die hun werking willen versterken. Het traject is op maat, want je kiest zelf welke thema’s voor jou het meest relevant zijn: bestuur, groepsdynamica, financiering...

Iets voor jou?

COOPLAB is er in de eerste plaats voor startende burger- of Werknemerscoöperatie:

  • Startend: minder dan vijf jaar oud. Ben je nog in opstartfase (statuten nog niet ingediend en activiteit nog niet bezig)? Ook dan ben je al van harte welkom.
  • Burgercoöperatie: groep burgers die een maatschappelijk probleem wil aanpakken door middel van een economische activiteit (bv. kinderopvang, zelfplukboerderij, cultureel centrum …)
  • Werknemerscoöperatie: groep mensen die samenwerkt en onderneemt, en dit op gelijke voet en met oog voor duurzaamheid. De sector is van geen belang.

 

Je bepaalt zelf wie er van je coöperatie naar COOPLAB komt: een coördinator, een werkende vennoot of een bestuurslid. Meerdere personen per organisatie mogen zich inschrijven. Je stelt je traject samen op maat van je functie.

 

Hoe werkt het?

1 - Schrijf je in: vul het inschrijvingsformulier in (contactgegevens en basisinformatie over je coöperatie). Wie zich inschrijft na 23 november, komt op de wachtlijst. 

2 - Daarna ontvang je een beknopte vragenlijst, waarin je jezelf een score geeft op domeinen zoals financiering, governance, marketing … Dankzij die zelfscan ontdek je welke workshops het meest relevant zijn voor jou.

3 - Kom naar de kick-off op zaterdag 26 november. Je maakt er kennis met de andere deelnemers, met de begeleiders van de workshops en met het programma. Op basis daarvan stel je je eigen traject samen. Plaats van afspraak: Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven (achter het station).

4 - Volg de workshops die in jouw traject zitten. We laten maximaal 15 deelnemers per workshop toe, want peer learning staat voorop. Na afloop van je traject doen we een impactmeting op korte en middellange termijn (tussen 3 en 6 maanden).

5 - Deelnemen is gratis, je investeert enkel je tijd in COOPLAB.

 

Inhoud: de 11 workshops

De workshops zijn gepland van maandag tot donderdag, van 17 tot 21 u. 

BEDRIJFSVOERING

1 - Ondernemersvaardigheden: 

Ondernemen is een heus avontuur en vraagt heel wat vaardigheden. Een strategie uitwerken, communicatie opzetten, producten en diensten ontwikkelen en in de markt zetten, personeel aanwerven en sturen, de cijfers opvolgen, rapporteren naar raad van bestuur... Noem maar op. In deze workshop ontdek je ‘what it takes to be an entrepreneur’.

calendar1600.png 12 januari, 17 – 21 u.

location-24-512.pngDe Blauwput, Leuven

 

2 - Good governance in coöperaties

Democratische besluitvorming is inherent verbonden aan coöperatief ondernemen. Dus moet de werking van de raad van bestuur, algemene vergadering en operationele organen heel goed georganiseerd. Elk met een duidelijk rol, verantwoordelijkheden en dus competenties. In deze workshop krijg je inzicht in hoe je een deugdelijk bestuur kan opzetten en krijg je  de nodige tools aangereikt om zelf een verbeterplan op te stellen.leer de rollen en verantwoordelijkheden van je verschillende bestuursorganen en werkgroepen goed uit elkaar te houden.

calendar1600.png  21 februari, 17 – 21 u.

location-24-512.pngHet Achterhuis, Gent

 

IMPACT

3 - Impactgedreven ondernemen 

Ondernemen doe je vanuit een bepaalde waarde, vanuit een visie op de maatschappij en het verschil dat je daar in wil maken. Je wil de wereld veranderen én een solide inkomstenbasis realiseren. Het ‘impact driven business model’ zorgt er voor dat impact en euro’s samengaan. Daarmee gaan we aan de slag in deze workshop.tem je economische activiteit optimaal af op je maatschappelijke doelstellingen.

calendar1600.png17 januari, 17 – 21 u.

location-24-512.pngHet Achterhuis, Gent

 

4 - Maatschappelijke impact

Met je sociale onderneming wil je maatschappelijke impact creëren. Maar hoe maak je die impact concreet, tastbaar en begrijpelijk voor jezelf en anderen? Hoe zorg je ervoor dat je ook in je strategie en dagelijks beheer die maatschappelijke impact niet lost? In deze workshop leer je wat impact is en wat niet, hoe je impact inzichtelijk maakt en kan valoriseren.

calendar1600.png  21 maart, 17 – 21 u

location-24-512.pngHet Achterhuis, Gent

 

FINANCIËN

5 - Financiering voor burger- en Werknemerscoöperaties

Koken kost geld, het opstarten van een coöperatie ook. Gelukkig kan je diverse financieringsbronnen aanspreken bij de overheid, coöperanten, banken en investeringsfondsen. In deze workshop ontdek je welke ‘soorten’ geld er zijn en krijg je een overzicht van de aanbieders van financiering waar je een beroep op kan doen. 

calendar1600.png24 januari, 17 – 21 u.

location-24-512.pngDe blauwput, Leuven

 

6 - Financiële soliditeit 

Tijd voor een reality check met als centrale vraag: klopt het financiële plaatje? Welke middelen en mensen heb je nodig en wat zijn de kosten daarvan? Wat is jouw aanbod waard en hoeveel opbrengsten kan je verwachten? Zijn de kosten en opbrengsten in balans? In deze workshop leer je onder andere kostprijsberekeningen maken, liquiditeitsbeheer en investeringsbeleid uit te tekenen.

calendar1600.png31 januari, 17 – 21 u.

location-24-512.pngHet Achterhuis, Gent

 

COMMUNICATIE

7 - Pitching

Sociaal ondernemen is verhalen vertellen, mensen overtuigen van je ondernemersplannen en mensen inspireren met je maatschappelijke doelstellingen. Kort en krachtig. In deze pitching workshop krijg je de kneepjes van het vak onder de knie om duidelijker, effectiever en met meer zelfvertrouwen je toehoorder te boeien met je verhaal.

calendar1600.png 7 februari, 17 – 21 u.

location-24-512.pngDe Blauwput, Leuven

 

8 - Marketing en communicatie

Wat maakt jouw coöperatieve onderneming bijzonder? Wat beteken je voor de klant? Welke troeven kan je uitspelen? Welke boodschap wil je overbrengen en via welke communicatiekanalen doe je dat het best? In deze workshop ga je na of de positionering van je coöperatie precies en uniek is. En of je die positie in de juiste communicatie vertaalt.

calendar1600.png 14 februari, 17 – 21 u.

location-24-512.pngHet Achterhuis, Gent

 

COÖPERATIE

9 - Coöperatieve kwesties 

Een onderneming runnen brengt specifieke administratie en verplichtingen met zich mee. Voor de coöperatieve ondernemingsvorm geldt dat ook. In deze workshop gaan we dieper in op een aantal zaken eigen aan de coöperatie: een vennotenregister opzetten en in orde houden, erkenning vragen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie, omgaan met de prospectusplicht voor het geval je kapitaal wenst op te halen bij het grote publiek, je eerste algemene vergadering organiseren, interne reglementen uitwerken, bestuurders voordragen en benoemen …. In deze workshop krijg je over deze aspecten meer toelichting en leer je hoe je er praktisch mee aan de slag kan.

calendar1600.png 6 maart, 17 – 21 u.

location-24-512.pngCera-zaal, Leuven

 

10 - Leden betrekken

Als burger- of Werknemerscoöperatie hecht je veel belang aan de betrokkenheid van je leden. Zij zijn immers mede-eigenaar van je coöperatie. Wat krijgen ze daarvoor in de plaats, en hoe versterk je hun betrokkenheid? Wat betekent eigenaarschap? En hoe organiseer je inspraak? Dankzij deze workshop leer je ledenbetrokkenheid organiseren en verhogen.

calendar1600.png14 maart, 17 – 21 u.

location-24-512.pngCera-zaal, Leuven

 

11 - Groepsdynamica en vergadertechnieken

In een coöperatie worden zaken samen en in groep beslist. Elke groep kent zijn dynamiek, evoluties, conflicten en geslaagde momenten. Als bedrijfsleider kan je dus maar beter met kennis van zaken groepen gaan aansturen. In deze workshop leer je verschillende aspecten van groepsdynamica en leer je slim inzetten op vergadertechnieken

calendar1600.png27 maart, 17 – 21 u.

location-24-512.pngCera-zaal, Leuven

 

De adressen: 

 

Geïnteresseerd? Schrijf je hier gratis in om op de wachtlijst te komen voor de kick-off van Cooplab

 

Meer info:

Caroline Godts

caroline@socialeinnovatiefabriek.be

 

COOPLAB kwam tot stand vanuit socialeeconomie.be, gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. De workshops worden gegeven door medewerkers van Febecoop Adviesbureau, Cera Coopburo, Hefboom en Sociale Innovatiefabriek.

Delen: