_🔎 Welke E-learning zoekt u?
Onderwerpaflopend sorteren Informatie Thema's
Europese subsidies voor sociale ondernemingen
Het voorliggend instrument zoemt in op het kluwen aan Europese subsidies en de mogelijkheden voor sociale economie: we spreken over een 100-tal subsidieprogramma’s waarvan er een 15-tal relevant zijn voor de sociale economie. Het instrument laat je nadenken of je organisatie klaar is voor Europese subsidieprogramma’s waarna je door alle stappen tot goedkeuring en uitvoering wordt geleid. financiën, innoveren, Europese fondsen
Financieel beleid bestaande bedrijven
Een gezond financieel beleid voeren betekent niet elk jaar de eindjes aan elkaar knopen, improviseren, creatief omspringen met cijfers... Een gezond financieel beleid is wel je visie realiseren met activiteiten en die omzetten in cijfers, steeds weten waar je financieel staat, efficiënte opvolgingsinstrumenten gebruiken, regelmatig rapporteren door het management aan het bestuur en stakeholders. financiën, MVO/duurzaam ondernemen, coöperatief ondernemen, leiderschap
Gids doorstroom Sociale Economie
Deze gids werd mede gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. De gids is tot stand gekomen in samenwerking met het ESF Agentschap Vlaanderen en in|C. Binnen het project “Inventarisatie van Uitstroommethodieken” werden alle ontwikkelde methodieken uit vorige ESF-projecten met betrekking tot doorstroom binnen de Sociale Economie geïnventariseerd, samengevat en in deze gids gebundeld door BDO. Hiervoor hebben we in totaal 26 promotoren van ESF-projecten geïnterviewd. Deze vorige projecten liepen tussen 2005 en 2014. De doelstelling van deze gids is : - om kennisdeling en -uitwisseling te stimuleren - om organisaties (Maatwerk en Lokale Diensteneconomie) die nog geen of weinig ervaring hebben met doorstroom bij te staan bij de inbedding ervan in hun organisatie. HR
Kwaliteit
Het uitgangspunt van deze e-learning is dat je kwaliteit best op een ruime manier invult en dat dit dus verder gaat dan inspectie, controleren en beheersen. Onze benadering past dan ook goed binnen ‘kwaliteit als bedrijfsfilosofie’. Deze e-learning is geen inventarisatie van alle inzichten rond kwaliteit. De inhoud van deze rubriek is geselecteerd op basis van de opgebouwde ervaringen binnen de sociale economie. kwaliteit, proces management
Lean Management
Wat wil je als manager? Je wilt dat er effectief wordt samengewerkt. Je wilt dat medewerkers verantwoordelijkheid en initiatief nemen met de focus op de strategische doelen van de organisatie en deze ook weten te bereiken. Hoe krijg je dat voor elkaar? kwaliteit, logistiek, lean management, proces management
Leiderschap in de sociale economie
Resultaten behoeftebevraging Juli 2014
POP project
Deze website is tot stand gekomen binnen de ESF tender “Implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan in de ondernemingen in de sociale economie”. Het doel van deze website is om alle verzamelde kennis en ervaringen binnen het POP project te delen. kwaliteit