Financiering van sociale economiebedrijven: een overzicht

Als sociale economiebedrijven hun maatschappelijke doelen in de toekomst willen volbrengen, moeten ze aandacht  besteden aan een afdoende en gespreide financiering:

-Voor de meerderheid van de sociale economiebedrijven bestaan hun inkomsten maar deels uit middelen/subsidies vanuit de overheid. Daarbij is er een steeds duidelijkere vraag naar responsabilisering en efficiënte inzet van de toegewezen middelen.

-Daarnaast neemt de druk toe op de omzet die sociale economiebedrijven realiseren uit de activiteiten die ze ontwikkelen. Dat maakt dat een rigide en up to date financiële monitoring en prognose onontbeerlijk wordt.

Op deze pagina vind je een overzicht van tools, instrumenten en opleidingen die sociale economiebedrijven helpen bij dit financieringsvraagstuk.

Hulp bij financiering (tools en instrumenten)

  1. Inleiding in het financieringsvraagstuk
  2. Gids ‘financieringsbronnen sociale economie’ (door de Vlaamse overheid ontwikkeld)
  3. Subsidiedatabank van het VLAIO: vink het doel van de financiering en de juridische vorm aan, dan krijg je snel een overzicht van mogelijke financieringspistes op maat van jouw bedrijf.
  4. Een beperkt aantal maatregelen richt zich naar financiering (ook) specifiek op de erkende sociale economiebedrijven:
  5. E-learning over Europese subsidies: bekijk de e-learning van KCSE en check of dit voor jouw bedrijf een realistische piste is.  

 

Opleidingen rond financiering

  1. Momenteel loopt een 'ondersteuningstraject financieel management', specifiek gericht naar de erkende sociale economiebedrijven en coöperaties.
  2. Neem ook regelmatig een kijkje op onze opleidingskalender, waar ook opleidingen rond financieel management (of onderdelen ervan) van externe ondersteuners vermeld worden.

Suggesties of vragen? Neem gerust contact op via helpdesk@socialeeconomie.be.