Een belangrijk steunmechanisme van de sociale economie in Vlaanderen zijn de financiers.

Klik hier om een solidaire financiers te zoeken in onze database

Omwille van het lagere financiële rendement (op korte termijn), het soms grotere risicogehalte, het gevolg van de vaak nieuwe en nog onbekende niches waarin ondernomen wordt door organisaties uit de sociale economie, het ontbreken van borgen en de specificiteit en kleinschaligheid van de dossiers, is de klassieke markt van kredietverlening en risicokapitaal voor bedrijven in de sociale economie niet altijd even toegankelijk. Deze leemte werd sinds de jaren tachtig ingevuld door enkele alternatieve financiers, die de organisaties en ondernemingen uit de sociale economie toegang verleenden tot kredieten en risicokapitaal. De meeste alternatieve financiers werkten op basis van eigen aandelenkapitaal en werkingsmiddelen die hoofdzakelijk gemobiliseerd worden bij de particuliere belegger. Dit betekende tevens de eerste stap tot de uitbouw van de huidige markt van het ethisch beleggen en sparen.

We onderscheiden diverse financieringsmechanismen naargelang de producten die de financiële instellingen verstrekken en de regio waarnaar zij zich richten.

 • Financiering in Vlaanderen:
  • Kredietverlening
  • Verstrekkers van risicokapitaal
  • Verstrekkers van borgstellingen
 • Financiering voor het Zuiden:
  • Kredietverlening
  • Verstrekkers van risicokapitaal en borgstelling
 • Andere instrumenten:
  • Kringloopfonds
  • Waarborgfondsen

Trividend

Trividend cvba is het Vlaams Participatiefonds voor de sociale economie, door de Vlaamse Overheid erkend in het Meerwaardenbesluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 (titel VIII).

Hun doelstelling bestaat erin om kansen op duurzaamheid te bieden, door zelf mee te ondernemen in de sociale economie. Daartoe investeren ze geld (in de vorm van risicodragend kapitaal en achtergestelde leningen) en tijd (in de vorm van begeleiding, ondersteuning en opvolging) in de sociale economie.

De naam Trividend verwijst naar de "triple bottom line": people, planet en profit. Naast - en vooralsnog in de plaats van - een "dividend" biedt Trividend vooral een maatschappelijk rendement, een sociale meerwaarde aan wie in en met Trividend investeren in gezond ondernemen en sociaal tewerkstellen.