‘A goal without a plan is just a wish’
in|Cetera: 360° advies voor businessideeën

Heeft u een vernieuwend businessidee met toekomstpotentieel en een sociale/maatschappelijke insteek?
Klop dan aan bij in|Cetera en vertaal uw idee naar een levensvatbaar businessplan.


Ontdek wat in|Cetera voor u kan betekenen. Klik om uit te vergroten:

 

Ontdek de blogs van de adviesleden van in|Cetera hier.

 

Op 7 juli 2017 vond de laatste sessie plaats van deze adviesraad.

Voor vragen rond ondernemerschap, verwijzen we graag door naar http://www.socialeeconomie.be/heb-jij-een-ondernemersidee.

 

 

Enkele quotes van sociale ondernemers

"De veilige setting en de openheid van de in|Cetera adviesraad maakten dat ik vragen durfde te stellen die je anders misschien niet durft te stellen. De samenstelling van de adviesraad is complementair: elk lid heeft zijn eigen expertise, kennnis en achtergrond."

- Stefanie Veraghtert, The Big C

 

"De in|Cetera meeting heeft mijn blik op de markt veranderd: we moeten meer vanuit de klant denken en niet alleen vanuit de organisatie."

- Sarah Heyvaert, Den Diepen Boomgaard

 

"We kregen veel zinvolle input en er werd eens met een andere blik naar ons project gekeken."

- Zoë Westelinck, Haven

 

"De meerwaarde van de meeting met in|Cetera is dat ik direct een betere en heldere kijk heb gekregen op waar Gewoon doen! en ik nu staan. Ik heb een boost gekregen om bepaalde knopen door te hakken."

- Olinte Ligtvoet, Gewoon Doen!

 

in|Cetera zet sociaal wassalon op weg

in|Cetera begeleidt projecten met toekomstpotentieel, die een antwoord bieden op een maatschappelijke uitdaging en leidt tot extra (duurzame) tewerkstelling voor kansengroepen. Eén van deze beloftevolle projectideeën is 't Waske: 't Waske doet de was voor oudere, hulpbehoevende of minder kapitaalkrachtige mensen.

Ontdek hier de enthousiaste reacties van deelnemers Eva en Inge:

Eva De Pauw en Inge Rombouts ('t Waske): “Het advies van het in|Cetera-team heeft ons doen inzien dat we de focus van het businessplan moeten aanpassen. Om het project haalhaar te maken hebben we een een andere insteek nodig. Omdat voorlopig nog niet bekend is welke de wetgeving en richtlijnen binnen de sociale economie precies zullen zijn, moeten wij ervan uitgaan dat we een marktgerichte business opzetten waarbij we niet rekenen op subsidies. De kernsuggesties van het team zijn heel concreet en duidelijk geformuleerd en worden opgenomen in de verdere ontwikkeling van het project. Wij danken het team voor hun expertise en de waardevolle adviezen. Wij kijken uit naar de opvolging!”

 

Testimonial van De Biehal over in|Cetera

‘Door het enthousiasme van het team  werd ons simpel idee een concreet projectconcept dat begint te leven in de hele organisatie.’

De businesscase

Als Kringwinkel zamelen we veel kwalitatief, herbruikbaar speelgoed in. Dit willen we gebruiken om een nieuwe dienstverlening op te starten. Deze dienstverlening bestaat uit een speelgoedbox die elk jaar vervangen wordt aan een vaste jaarlijkse serviceprijs. We ontwikkelen een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke box uit herbruikbaar materiaal vol educatief verantwoord en afwasbaar (houten) speelgoed. Een keer  per jaar komen we  bij de klant deze box verwisselen zodat steeds fris, proper en volledig functionerend speelgoed met veel variatie beschikbaar is.

De meerwaarde van in|Cetera 

Voor het onderhoud was dit een idee dat al geruime tijd rijpt binnen de organisatie, maar dat ons te simpel leek om er veel tijd en energie aan te besteden. Het in|Cetera-team was echter enorm enthousiast en heeft ons met de neus op een aantal feiten gedrukt. Daardoor keken we met een veel ruimere, bredere en commerciële blik naar het project. Na het onderhoud zijn we  helemaal overtuigd van het succespotentieel  en de vele mogelijkheden die ermee verbonden zijn. Bij de kennismaking met het team ben je wat onder de indruk van de expertise aan de andere kant van de tafel, maar ze zijn zo enthousiast en geven zoveel opbouwende feedback dat je met een gevoel van voldoening weer buiten gaat. We hadden het onderhoud nodig om te beseffen wat een goed idee het is en hoe we er verder mee aan de slag kunnen. We zijn naar huis gegaan met een hele lading praktische tips die het project naar een hoger niveau tillen.

Indirect heeft het ons ook aan het denken gezet over hoe we als organisatie naar buiten willen komen. Het is niet altijd vanzelfsprekend om dat door een kritische bril te bekijken, maar ook daarover hebben we  vragen gekregen die ons aan het denken hebben gezet.