Definitie

Invoegbedrijven zijn ondernemingen die bereid zijn kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen met aandacht voor opleiding en begeleiding in een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.

Doelgroepwerknemers

Een invoegbedrijf stelt invoegwerknemers tewerk. De invoegwerknemer is: een persoon met hoogstens een diploma HSO die de dag voor zijn aanwerving beantwoordt aan één van volgende kenmerken:

  • jonger dan 50 jaar en min. 12 maanden inactief
  • ouder dan 50 jaar en min. 6 maanden inactief
  • min. 6 maand leefloongerechtigd of arbeidsgehandicapt
  • deeltijds werkzoekende leerling van het deeltijds beroepssecundair onderwijs en een dag inactief

Onder inactief wordt begrepen: noch in loondienst, noch op zelfstandige basis hebben gewerkt, noch als cursist een individuele beroepsopleiding (IBO) hebben gevolgd.

Op 4 april 2014 besliste de Vlaamse Regering om het besluit betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven uit te doven. Deze beslissing tot opheffing van de invoegmaatregel werd gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 30 mei 2014.

Concreet betekent een uitdoofscenario dat erkenningen van nieuwe invoegbedrijven en uitbreidingen van bestaande erkenningen niet meer mogelijk zijn vanaf 9 juni 2014. Bestaande invoegerkenningen blijven onveranderd en kunnen worden uitgevoerd zoals vastgelegd in de erkenningsbeslissing. Uiteraard blijven wij beschikbaar voor bijsturingen binnen de toegekende erkenning.