Werving en selectie (dag 2) (VB)

14/09/2017 - 09:00
14/09/2017 - 16:30
Provincie: 
Vlaams-Brabant

VIVO organiseert samen met Verso en de vormingsfondsen een gratis HR vormingsaanbod over actuele thema’s. Het volledige aanbod is hier te raadplegen.

Leerdoelstelling

Deze opleiding wil de deelnemers inzicht en concrete handvaten geven in het hele wervings- en selectieproces. Van de opmaak van een vacature tot de aanwerving van de juiste kandidaat. We doorlopen stap voor stap de verschillende fases in het proces met daarbij aandacht voor methodieken en vooral praktische voorbeelden en tips. Daarnaast wordt er vanuit concrete ervaringen ingegaan op specifieke aspecten zoals diversiteit, oudere werknemers, interne kandidaten, creatieve (en goedkope) wervingsmethoden, gebruik van sociale media, selecteren op competenties én talenten. Deze opleiding is dan ook afgestemd op de realiteit van organisaties uit de social profit en is gericht op een haalbare implementatie in de praktijk.

Doelgroep

Leidinggevenden, teamverantwoordelijken, HRM-verantwoordelijken

Opleidingsderde

Nicolas Desmet, EPO2

Programma

De opleiding start met een visie op medewerkers in de social profit en wat dit betekent voor het thema werving & selectie.
We situeren werving en selectie als onderdeel van een geïntegreerd HR beleid dat begint bij instroom, over doorstroom naar uitstroom. Daarbij bekijken we het aanwerven van medewerkers op basis van competenties én met aandacht voor talenten.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Hoe maak ik een goede  vacature? Met o.a. het opmaken van een aantrekkelijke vacature, zijn belangrijke onderdelen, het belang van correcte info, do’s en don’ts en voorbeelden.
  • Welke wervingskanalen zijn er? Welke gebruik ik best? Met o.a. een overzicht van bestaande wervingskanalen, creatieve (en goedkope) wervingsmethoden, het gebruik van sociale media, wervingskanalen voor social profit en spontane sollicitaties.
  • Welke selectiecriteria zijn er en hoe kan je die meten?
  • Hoe ziet de procedure er uit? Met o.a. de verschillende stappen, wie betrek je wanneer, wat onderzoek je wanneer, informeren en rapporteren.
  • Wie zijn de betrokken partijen? Medewerkers, cliënten, de beruchte ‘jury’…
  • Welke selectie-methodieken bestaan er? Van selectie op basis van brief en CV over het selectie-interview tot het gebruik van psycho-technische testen of assessment. Specifiek wordt er ingegaan op het gedragsgericht interview met praktische oefeningen.
  • Wat met extern advies en het inschakelen van een rekruterings- en selectiebureau?

Dit alles is doorweven met ervaringen uit de praktijk, tips, valkuilen en aandacht voor specifieke aspecten zoals het omgaan met interne kandidaten, bepaalde doelgroepen enzovoort.

Data en locatie

Provincie  Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Code  WS17-01 WS17-02
Data  7 en 14 september 2017 9 en 16 november 2017 
Uren  9u-16u30  9u-16u30
Locatie  Augustinessenklooster Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
Leuven
 

EPO2
Blokkestraat 29A
Zwevegem

 


Inschrijven

Heb je interesse in deze opleiding? Schrijf je in voor 7 juli 2017.

Opgelet:

  • Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van een bevestigingsbrief.
  • Wij aanvaarden maximaal twee inschrijvingen per organisatie.

 

Delen: