Wat is Lokale Diensteneconomie?

De basisidee van de lokale diensteneconomie is de uitbouw van een dienstenaanbod vanuit de overheid dat nauw aansluit bij de maatschappelijke trends en noden waarbij tegelijk kansen worden gecreëerd voor doelgroepwerknemers. Met deze maatregel wordt een drievoudige maatschappelijke meerwaarde beoogd door: 

 1. een actief en competentieversterkend traject aan te bieden aan mensen voor wie de stap uit de werkloosheid om verschillende redenen niet evident is
 2. te voorzien in een aanvullend dienstenaanbod geïnitieerd vanuit de overheid, waarbij rechtstreeks kan worden ingespeeld op de lokale noden en evoluties en waardoor de maatschappelijke meerwaarde steeds centraal komt te staan en
 3. de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de diensten te verankeren.

Op deze manier realiseren de lokale diensten een win-win situatie voor doelgroepwerknemers, maatschappij en milieu. 

De lokale diensteneconomie wenst een competentieversterkende inschakeling en kwaliteitsvolle begeleiding aan te bieden aan de doelgroepwerknemers. De doelgroepwerknemers zijn personen die het potentieel hebben om via een inschakelingstraject in de LDE terug aansluiting te vinden in de reguliere economie en door te stromen. Ze hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Op de reguliere arbeidsmarkt zijn er voor hun echter onvoldoende kansen op werk. Toegang tot volwaardig werk is ook voor deze doelgroep een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving en biedt kansen op verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De nieuwe regelgeving treedt in werking vanaf 1 april 2015.

Concreet gaat het bijvoorbeeld over deze diensten:

 • Aanvullende thuiszorg
 • Buurtgerichte kinderopvang
 • Vervoer- en boodschappendiensten
 • Energiesnoeiers
 • Fietspunten
 • Sociale restaurants
 • Klusdiensten
 • Ecologisch groenonderhoud
 • Onderhoud van fiets- en wandelpaden
 • Buurtsport
 • Preventieve gezinsondersteuning
 • Huisbewaarders in sociale huisvesting

Wetgevend kader

Info over het wetgevend kader vind je hier.

Koepel Lokale Diensteneconomie

De Koepel Lokale Diensteneconomie is een koepelorganisatie voor de erkende initiatieven lokale diensteneconomie en heeft volgende opdrachten:

 • Vertegenwoordiging en belangenverdediging: het verzorgen van een constructieve dialoog met de verschillende overheden, met de ruime sector van de sociale economie, met de sectoren en sociale partners;
 • Informatie en communicatie: de communicatie tussen en informatie aan initiatieven lokale diensten economie versterken en de dialoog met brede maatschappelijke domeinen aantrekken, dit ter ondersteuning en versteviging van bestaande en nieuwe initiatieven;
 • Ondersteuning van de professionalisering van de sector: ondersteuning van de professionalisering van de sector door het ontwikkelen, bundelen en verstevigen van expertise.

Meer informatie: www.lokalediensteneconomie.be

Meer weten over Lokale Diensteneconomie? Bekijk dan dit filmpje, waarin Andrea Croonenberghs je rondleidt in de wondere wereld van de sociale economie.

 

Klik hier voor de lijst van lokale diensteneconomie-ondernemingen in onze database