Wat is Lokale Diensteneconomie?

Het leven in jouw wijk hechter en aangenamer maken, dat is de belangrijkste doelstelling van de lokale diensteneconomie. De organisaties binnen deze werkvorm creëren jobs voor kansengroepen, door lokaal het gat in de markt in te vullen.

Lokale diensteneconomie beoogt een koppeling van de invulling van lokale noden aan de lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. De lokale diensteneconomie is gestoeld op drie pijlers:

 • Duurzame werkgelegenheid voor kansengroepen op basis van laagdrempelige aanwerving en een permanent aanbod van vorming en begeleiding
 • Aanvullende, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening gericht op individuele en collectieve behoeften, met oog voor lokale aspecten
 • Centrale aandacht voor participatie van werknemers, gebruikers en andere stakeholders.

Concreet gaat het bijvoorbeeld over deze diensten:

 • Aanvullende thuiszorg
 • Buurtgerichte kinderopvang
 • Vervoer- en boodschappendiensten
 • Energiesnoeiers
 • Fietspunten
 • Sociale restaurants
 • Klusdiensten
 • Ecologisch groenonderhoud
 • Onderhoud van fiets- en wandelpaden
 • Buurtsport
 • Preventieve gezinsondersteuning
 • Huisbewaarders in sociale huisvesting

De doelgroepwerknemer in kwestie mag maximum een diploma hoger secundair onderwijs hebben en moet minstens één jaar ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkend werkzoekende. Ook leefloongerechtigden en gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp komen in aanmerking.

Financiering via Klaverbladmodel

Vanuit het principe ‘gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde kost’ koos de Vlaamse overheid ervoor de lokale diensteneconomie te financieren via het Klaverbladmodel. De verschillende belanghebbenden dragen bij in functie van de eigen baten:

 • De Vlaamse overheid komt tussen in de begeleiding van de werknemers en de participatieve manier van werken
 • De federale overheid compenseert het rendementsverlies van de werknemers
 • De dienstverlenende overheid en/of de klant betaalt voor de dienstverlening
 • De belendende sectoren en beleidsdomeinen leveren ook een bijdrage

Wetgevend kader

 • Het decreet van 21 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie met de bijhorende besluiten (5 oktober 2007): tekent het kader uit waarin de Lokale Diensteneconomie dient te werken.
 • Het besluit van de Vlaamse regering van 4 juli 2008: regelt de erkenning van initiatieven waarbij mensen als huisbewaarder in de sociale huisvesting tewerkgesteld worden.
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008: regelt de erkenning en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang.

Koepel Lokale Diensteneconomie

De Koepel Lokale Diensteneconomie is een koepelorganisatie voor de erkende initiatieven lokale diensteneconomie en heeft volgende opdrachten:

 • Vertegenwoordiging en belangenverdediging: het verzorgen van een constructieve dialoog met de verschillende overheden, met de ruime sector van de sociale economie, met de sectoren en sociale partners;
 • Informatie en communicatie: de communicatie tussen en informatie aan initiatieven lokale diensten economie versterken en de dialoog met brede maatschappelijke domeinen aantrekken, dit ter ondersteuning en versteviging van bestaande en nieuwe initiatieven;
 • Ondersteuning van de professionalisering van de sector: ondersteuning van de professionalisering van de sector door het ontwikkelen, bundelen en verstevigen van expertise.

Meer informatie: www.lokalediensteneconomie.be

Meer weten over Lokale Diensteneconomie? Bekijk dan dit filmpje, waarin Andrea Croonenberghs je rondleidt in de wondere wereld van de sociale economie.

 

Klik hier voor de lijst van lokale diensteneconomie-ondernemingen in onze database