10.02.2015 Als we hem vragen wat zijn perspectief is met Tapazz antwoordt Maarten Kooiman in een mengsel van Hollandse zakelijkheid en dadendrang heel nuchter: een mobiliteitsrevolutie organiseren. Hij meent het ook,...

10.02.2015 Doelgroepwerknemers krijgen ondersteuning op maat   De Vlaamse regering hechtte vandaag haar goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit van het ‘decreet maatwerk bij collectieve inschakeling’. De nieuwe...

10.02.2015 De Vlaamse regering hechtte vandaag haar goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit lokale diensteneconomie. De doelgroepwerknemers zullen voortaan worden ingeschaald op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt...

10.02.2015 Opleiding begeleider in de sociale economie   Sinds 2009 bestaat er in Vlaanderen een nieuw onderwijsniveau: het HBO5 of Hoger Beroepsonderwijs van niveau 5. Het HBO is hoger onderwijs van 90 of 120...

10.02.2015 Vraag: Zullen de OCMW's, in 2015, een verhoogde toelage genieten voor hun rechthebbenden op maatschappelijke integratie of op een financiële maatschappelijke hulp die worden tewerkgesteld aan sociale economie-...

10.02.2015 De workshop: van pril idee tot solide coöperatie die normaal op 11 december doorging is verplaatst naar 14 januari 2015. Gelet op het feit dat er die dag evenwel een treinstaking aangekondigd wordt en we...

10.02.2015 De Vlaamse regering heeft haar operationeel programma voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de periode 2014-2020 klaar. In totaal wordt er 1 miljard euro geïnvesteerd via ESF: 600 miljoen euro Vlaams geld...

10.02.2015 19/12/2014 EU-programma: De voorzitters van de verschillende fracties bereikten een akkoord over de oprichting van de 'intergroeps'.  Dit zijn regelmatige samenkomsten van Europese parlementsleden...

10.02.2015 Op 20 januari bracht in|C een 30-tal enthousiastelingen die allen professioneel actief zijn binnen de sociale economie, samen om na te denken over sociale economie 2.0. Mark Vanhumbeeck verwelkomde de...

Pagina's