Sociale economie, reguliere economie en beleidsmakers buigen zich samen over leegstand

Midden 2016 schreef socialeeconomie.be een oproep uit om mogelijkheden tot samenwerking in nieuwe niches in sociaal ondernemerschap te onderzoeken. De focus ligt op nog niet onderzochte samenwerkingsmogelijkheden tussen de sociale economie en bedrijven uit diverse sectoren. Bedoeling was dat de indiener onderzoekt welke innovatieve businessmodellen voor sociaal ondernemerschap hieruit kunnen ontstaan. Eén van de weerhouden projecten is het traject 'Beleving in de binnenstad'.

De doelstelling van het traject ‘beleving in de binnenstad’ was het definiëren van nieuwe niches en businessmodellen die een antwoord geven op de leegloop binnen de stadskernen. SPK vzw en het Expertisecentrum Business Design & Innovation van Antwerp Management School werkten in dit co-creatie traject samen met stakeholders uit verschillende sectoren, Stad Turnhout en Stadsregio Turnhout. Opmerkelijk is dat de sociale economie, de reguliere economie én de beleidsmakers de krachten bundelden. Met resultaat.

Participatief proces

Het traject bestond uit 3 workshops die opbouwend te werk gingen: van ideeëngeneratie over experience prototyping tot het opmaken van business model canvassen. Hierbij hanteerde de stakeholdersgroep een participatief proces dat:

  • de principes van design thinking gebruikt als werkvorm om vanuit complexiteit snel naar een resultaat te komen;
  • actief bouwt op inzet en inspraak vanuit diverse organisaties en relevante stakeholders;
  • de nood en de behoefte van de gebruiker centraal zet.

Directe en indirecte resultaten

Het resultaat was verbluffend. Ze genereerden 66 ideeën, 9 visual lean canvassen, 3 lean canvassen en 3 business model canvassen. Alle resultaten werden gedocumenteerd in verslagen, tools, foto’s en filmpjes.

Het traject leverde ook een aantal indirecte resultaten op:

  • verschillende partijen rond de tafel brengen in zo’n denkoefening werkt heel inspirerend: iedereen zoekt naar hetzelfde resultaat, wat een samenhorigheidsgevoel opwekt waar in de toekomst nog verder op gebouwd kan worden;
  • andere sectoren leren kennen op een niet-commerciële manier is heel leerrijk voor de stakeholders. Het vormt een basis voor een goede netwerking tussen het beleid, reguliere en sociale economie
  • het betrekken van een multidisciplinaire groep aan het begin van een denkproces is interessant voor de ontwikkelingen op lange termijn. Vooral het beleid geeft aan dat voor hen draagvlak creëren en nieuwe ideeën ontwikkelen van onderuit een meerwaarde is.

Nieuwe pistes voor sociaal ondernemerschap

Twee van de drie businessmodellen waren zeer ambitieus. Gezien de korte tijdspannen van het traject zijn ze vrij conceptueel uitgewerkt. Ze hebben een sterke basis waar de komende periode op verder zal gebouwd worden. Het derde business model was zeer concreet. De eerste stappen binnen het traject werden reeds gezet en er werd al nagedacht over concrete uitvoeringen:

  • Centrale ontmoetingsplek in de binnenstad creëren waar een ontmoeting kan plaatsvinden tussen verschillende lagen van de bevolking. Het vormt de verbinding tussen cultuur en ondernemerschap.
  • Hemama: origineel kinderaanbod in de binnenstad ontwikkelen dat gebruik maakt van lege handelspanden als onderkomen. We spreken van een win-win voor handelaars, het verenigingsleven, culturele weefsel, bedrijfsleven, ouders en kinderen.

Besluit

Hoewel het traject ‘Beleving in de binnenstad’ slechts 4 maanden in beslag nam, heeft het toch een aantal cruciale inzichten opgeleverd. Het algemeen besluit is dat het een geslaagd traject was voor de stakeholders, de probleemeigenaars en het projectteam. Dit is het begin van een veel groter verhaal.

> Ontdek nog meer innovatieve businessmodellen via co-creatie