Sociaal Gemaakt (Stad Gent en partners)

Midden 2016 schreef socialeeconomie.be een oproep uit om mogelijkheden tot samenwerking in nieuwe niches in sociaal ondernemerschap te onderzoeken. De focus ligt op nog niet onderzochte samenwerkingsmogelijkheden tussen de sociale economie en bedrijven uit diverse sectoren. Bedoeling was dat de indiener onderzoekt welke innovatieve businessmodellen voor sociaal ondernemerschap hieruit kunnen ontstaan. Een van deze projecten is Sociaal Gemaakt.

Het project Sociaal Gemaakt wil een duurzame samenwerking creëren tussen designers en bedrijven uit de Gentse sociale economie. De Stad Gent en Ministry of Makers creëerden een partnerschap van designers (Aber, Cas Moor, Marie Mees, Jente Hendrickx en Sep Verboom) en bedrijven uit de sociale economie (Ateljee, Compaan, Labeur, Dienstenbedrijf Gent, Weerwerk en Nevelland).

Doelstelling

Het project heeft verschillende doelstellingen

 • kwalitatief werk creëren op maat van de werknemers in de sociale economie
 • faciliteren van het productieproces van designers door oplossingen op maat
 • de bekendheid van de sociale economie en designers vergroten
 • uitwisseling van know-how tussen reguliere en sociale economie
 • maximaal gebruikmaken van duurzame of gercycleerde materialen

De oproep van socialeeconomie.be liet hen toe om:

 • de voorwaarden voor de samenwerking te onderzoeken
 • de verwachtingen van de deelnemers op elkaar af te stellen
 • een inventaris te maken van bestaande projecten
 • alle elementen van het toekomstig businessplan in kaart te brengen

Participatief proces

Het ontwerpbureau Pars Pro Toto begeleidde 3 workshops. Naast de mapping van bestaande initiatieven werden de uitgangspunten voor toekomstige samenwerking opgelijst:

 • Het partnerschap:
  • de producten zullen het resultaat zijn van co-creatie tussen sociale economie en designers
  • het project werkt met een open partnerschap: bedrijven of designers kunnen op elk moment aansluiten. De modaliteiten hiervoor worden door het huidige partnerschap bepaald
  • alle deelnemers willen nu (onbetaald) tijd in het project investeren. Zij willen op middellange termijn rendement uit het project halen. Dit rendement kan know-how of visibiliteit zijn, maar de ambitie is om winst uit verkoop te behalen
 • De producten:
  • te ontwikkelen producten moeten authentiek, maximaal milieuvriendelijk en van hoge kwaliteit zijn
  • er wordt een groep van producten ontwikkeld die passen in eenzelfde verhaal/merk/stijl
  • de sociale economie opent voor de designers extra mogelijkheden op vlak van combinaties van materialen en ambachtelijke technieken
 • Marketing, prijszetting:
  • de prijszetting zal in een hoger segment zijn, door de authenticiteit en kwaliteit van de producten
  • er wordt gestart in de consumentenmarkt waarna bijkomend op het business-segment kan gericht worden
  • per product is één bedrijf eindverantwoordelijke voor de productie

De toekomst

Op basis van deze bevindingen worden producten ontworpen en nieuwe businessplannen ontwikkeld. Sociaal Gemaakt heeft de ambitie om tegen eind 2017 5 prototypes van innovatieve en vermarktbare producten te ontwikkelen en krijgt hiervoor de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

> Ontdek nog meer innovatieve businessmodellen via co-creatie