Makers van geschenken met een verhaal bundelen krachten

Midden 2016 schreef socialeeconomie.be een oproep uit om mogelijkheden tot samenwerking in nieuwe niches in sociaal ondernemerschap te onderzoeken. De focus ligt op nog niet onderzochte samenwerkingsmogelijkheden tussen de sociale economie en bedrijven uit diverse sectoren. De indiener moest onderzoeken welke innovatieve businessmodellen voor sociaal ondernemerschap hieruit kunnen ontstaan. Eén van de weerhouden projecten is het traject 'Samen meer impact realiseren’ met makers van geschenken uit West-Vlaanderen.

Makers samenbrengen om meer impact te realiseren

Er zijn veel organisaties die geschenken maken met een verhaal, waar meer ‘waarde’ achterzit. Ze komen zowel uit de sociale economie als uit de zorgsector, de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs. Al deze organisaties werken op hun eigen manier, hebben eigen verkoopskanalen, reclamekanalen, enzovoort. Met dit project willen ze al deze individuele organisaties samenbrengen om zo meer impact te realiseren. Samenwerken kan verschillende voordelen bieden:

 • vergroot de bekendheid
 • maakt de talenten van de mensen meer zichtbaar
 • zorgt voor een grotere continuïteit in opdrachten
 • versterkt de kwaliteit van de dienstverlening
 • geeft de mogelijkheid om beter te kunnen inspelen op de betekeniseconomie

Participatief proces

Er werd medio september 2016 een open netwerk opgestart van alle makers van ‘geschenken met een verhaal’ (verder afgekort als ‘makers’). Dankzij de oproep vanuit Socialeeconomie.be konden ze een procesbegeleider aantrekken die dit co-creatietraject voor deze grote groep in goede banen kon leiden. Een groep van 35 initiatieven nam deel aan 4 co-creatie sessies. Hierin zochten ze antwoorden op 2 belangrijke vragen:

 • kunnen we met de vele makers van ‘geschenken met een verhaal’ samenwerken om het gemeenschappelijk verhaal in de kijker en in de markt te zetten?
 • hoe kunnen we elke maker versterken en ondersteunen door te leren van elkaar?

Directe en indirecte resultaten

Organisaties leerden elkaar kennen en er volgden al gauw concrete plannen om samen te werken:

 • een delegatie sturen naar een grote beurs in Duitsland die de verschillende organisaties vertegenwoordigt
 • producten uitwisselen en verkopen in elkaars winkels
 • onderling bijspringen bij het afwerken van bepaalde opdrachten/bestellingen

Ze stelden een business canvas model op voor een lerend en samenwerkend netwerk. Ze identificeerden 3 kernactiviteiten waar dit netwerk een meerwaarde kan betekenen voor alle betrokkenen:

 • gemeenschappelijke communicatiestrategie obv een gemeenschappelijke identiteit, logo, herkenbaarheid en label. Ze zullen een gezamelijke communicatie- en marketingstrategie uitwerken. Deze branding zal leiden tot meer verkoop, meer samenwerking en meer bekendheid van de producten, het verhaal en de mensen erachter.
 • organisatie van een lerend netwerk waarbij samenwerking, uitwisseling en leren van elkaar centraal staat en waarbij gezamenlijk expertise kan worden binnengehaald.
 • optimalisering van winsten en efficiëntie dankzij een actienetwerk. Organisaties kunnen hun winst verhogen door bijvoorbeeld grondstoffen samen aan te kopen of gezamenlijk pakketten te verkopen.

> Ontdek nog meer innovatieve businessmodellen via co-creatie