Action Learning Talk # 1 – “Mijn Business? De wereld verbeteren!”

25/02/2015 - 15:30
Provincie: 
Antwerpen

Antwerp-ITCCO nodigt u graag uit op de eerste Action Learning Talk  “Mijn Business? De wereld verbeteren!” door Peter Wollaert.

Datum: Woensdag 25 februari 2015
Tijd: Onthaal vanaf 15:30
Start Action Learning Talk om 16:00 stipt
Einde voorzien rond 19:00
Inbegrepen: Antwerp-ITCCO booklet
Afsluitende netwerkdrink
Locatie: Panoramazaal van Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
Deelnameprijs: Profit: 40 euro exclusief 21% BTW
Social-profit: 25 euro exclusief 21% BTW
Partners van Antwerp-ITCCO en studenten (op vertoon studentenkaart): gratis

Kunnen ondernemers de wereld redden? Of is het huidige bedrijfsleven eerder de oorzaak van onze maatschappelijke problemen? Laten we het oplossen van onze sociale- en milieuproblemen enkel over aan de overheid en NGO’s of kunnen ook bedrijven hierin een rol spelen? Moet de samenleving ten dienste staan van onze ‘bedrijvigheid’ en handel of staat ons ondernemerschap ten dienste van de samenleving?

Heel wat nieuwe initiatieven op vlak van duurzame ontwikkeling, bedrijfsethiek, sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen trachten dringende maatschappelijke noden en uitdagingen te counteren aan de hand van vraaggerichte, innovatieve en rendabele businessmodellen.

Wat kunnen we leren uit de coöperatieve beweging, sociale economie, fair trade, ‘allochtoon’ ondernemerschap, de transitiebeweging, ethisch bankieren, duurzaamheidsverslaggeving, filantropie en bedrijfsethiek om te bouwen aan een economisch en maatschappelijk sterk ondernemingsmodel dat klaar is voor de toekomst?

Laat u inspireren door ondernemers die van werken aan een betere wereld hun business hebben gemaakt!

 

Peter Wollaert is Fellow van UNITAR, het ‘United Nations Institute for Training and Research’ in Genève, de opleidings- en vormingsdienst van de Verenigde Naties, en is general manager van Antwerp-ITCCO, een in 2012 opgericht VN-opleidingscentrum voor ‘action learning’ op vlak van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en bedrijfsethiek met zetel in Antwerpen.

Hij was medeoprichter en bijna 10 jaar lang directeur van KAURI, in Vlaanderen het grootste netwerk op vlak van duurzaam ondernemen (de naam KAURI verwijst naar het kostbaar kauri-schelpje dat honderden jaren als handelsmunt werd gebruikt in de internationale handel).

Peter was gastdocent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Vlerick Business School in Gent en Leuven en is oprichter, gewezen manager en voorzitter en huidig aandeelhouder van ‘café de fiennes cvba’, ‘The Conference House’, een kleinschalig, coöperatief en duurzaam ontmoetings- en conferentiecentrum in hartje Brussel dat de deuren opende in 2005 www.theconferencehouse.be.

Inschrijven ten laatste op vrijdag 20 februari via deze link

Delen: