ETHIS Verzekeren cvba is geen verzekeringsmaatschappij. U sluit uw polis af met de verzekeringsmaatschappij naar uw keuze. ETHIS treedt op als tussenpersoon. U kunt ook voor polissen, die u in het verleden hebt afgesloten, ETHIS als uw makelaarskantoor aanduiden. Met uw akkoord zal ETHIS het nodige doen. ETHIS geeft minimaal 10% van de commissie aan een initiatief van uw keuze.