De sociale economie is in de praktijk een bonte verzameling van initiatieven, omschreven als werkvormen, waaronder beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, kringloopcentra, activiteitencoöperaties, lokale diensteneconomie (buurt -en nabijheidsdiensten), de solidaire financiers en de coöperatieve bedrijven en organisaties.

Ook vanuit lokale besturen (OCMW) of vanuit welzijnsorganisaties worden er in het kader van inclusie en herinschakeling initiatieven opgezet in het kader van tewerkstelling. Veelal wordt er ook tewerkstelling gecreëerd binnen het kader van de sociale economiewerkvormen.