Sociale werkplaatsen zijn ondernemingen die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen. Voor hen blijkt werk vinden in een regulier bedrijf niet mogelijk. Dit omwille van allerlei factoren: mentale en fysieke beperkingen, gebeurtenissen en problemen in het persoonlijke leven, gezondheidsproblemen, korte scholing… Sociale werkplaatsen bieden deze personen met een psychosociale problematiek of arbeidshandicap volwaardig werk aan. Wij staan voor een intensieve persoonlijke begeleiding op de werkvloer. Duurzame tewerkstelling is voor ons dé sleutel tot zelfontplooiing en maatschappelijke integratie. Waar mogelijk leidt deze begeleiding tot tewerkstelling in een regulier bedrijf.

Sociale werkplaatsen in Vlaanderen zijn een belangrijke deelsector van de sociale economie. Meer dan 8.800 mensen hebben er een job. De sociale dimensie van de onderneming primeert boven de economische opdracht. Met andere woorden, tewerkstelling van kansengroepen is het doel, de economische setting waarbinnen dat dit gebeurt, het middel. Sociale werkplaatsen creëren tewerkstelling op maat en maken dit mogelijk door een zeer intensieve begeleiding op de werkvloer. Op die manier vinden werknemers in de sociale werkplaats niet alleen een job en een inkomen, maar ook zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde. Sociale werkplaatsen geven mensen opnieuw zin en een plaats in de maatschappij.

Wat doen we?

Sociale werkplaatsen richten zich in hun activiteiten en dienstverlening tot particulieren, bedrijven en overheden. Ze zijn in Vlaanderen actief in zeer diverse sectoren:

De Kringwinkels zijn wellicht het meest gekende voorbeeld, maar evengoed specialiseren sociale werkplaatsen zich in onderhoud van openbaar groen en bossen, schoonmaak van gebouwen en bushokjes, bouw en renovatie. Ze stellen energiesnoeiers tewerk, zijn actief als sociale restaurants, strijkwinkels, fietsherstelplaatsen of fietspunten….

Dynamische & innovatieve sector

Vanuit een frisse en innovatieve geest worden jobs gecreëerd. Belangrijke opdrachtgevers als Bioplanet, Colruyt of NMBS hebben als afnemer al lang onze sector ontdekt en de kwaliteit die we bieden.

Samenwerken met sociale werkplaatsen geeft blijk van sociaal engagement. Steeds vaker nemen ook lokale besturen via sociale clausules in openbare aanbestedingen het voortouw om opdrachten via een sociale economieonderneming te laten uitvoeren.

Wetgevend kader

Het decreet van 14 juli 1998 regelt de erkenning en de werking van de sociale werkplaatsen.

SST

SST is de werkgeversfederatie van de sociale werkplaatsen en arbeidszorginitiatieven. Naast belangenbehartiging en de vertegenwoordiging van het werkgeverschap wordt er ondersteuning en vorming geboden aan de werkplaatsen.

Bekijk hier een filmpje van SST

Meer info:

Een Sociale Werkplaats geeft mensen zin.        SST_ZW_POS.JPG     
www.socialewerkplaats.be      www.sst.be (Koepel van de Sociale Werkplaatsen en Arbeidszorgcentra in Vlaanderen)

Meer weten over sociale werkplaatsen? Bekijk dan dit filmpje, waarin Andrea Croonenberghs je rondleidt in de wondere wereld van de sociale economie.

 

 

 

 

Klik hier om een sociale werkplaats te zoeken in onze database.