Fietspunt Velo Diest

Bij VELO draait het om mensen die moeilijk aan een job geraken.

VELO biedt hen een opleiding in de fietstechniek en een werkervaring. Na ongeveer een jaar stromen de meesten door naar de reguliere arbeidsmarkt.

Intussen wordt er duchtig gesleuteld. Fietswrakken worden gedemonteerd en uit de herbruikbare onderdelen verrijzen opnieuw tweewielers. Die vervolgens gretig aftrek vinden bij studenten. Op deze basis startte VELO 15 jaar geleden. Het is momenteel nog steeds de core-business van het bedrijf.

SBM

Begeleiding naar tewerkstelling

Laaggeschoolde, langdurig werklozen krijgen de mogelijkheid om ervaring op te doen in een realistische werksituatie.

Er wordt gewerkt in kleine groepen onder begeleiding van competente instructeurs.

De Link

Vzw De Link staat in voor de coördinatie van de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting.

De Link wil mee een antwoord bieden voor de missing link die er is tussen mensen die in armoede geboren worden enerzijds en de aanpak van armoede anderzijds.
Ze wil dit doen door opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te schakelen in alle sectoren die met armoede en armoedebestrijding te maken hebben.

Pegode Administratie

Pegode vzw streeft met een hele waaier aan projecten en diensten naar een kwaliteitsvolle vraaggestuurde ondersteuning op maat waarbij de cliënt, met een beperking, centraal staat. Pegode vzw biedt als netwerkorganisatie zowel residentiële als ambulante woon- en dagbestedingondersteuning aan in een ruime regio rond Antwerpen.

Coopkracht

Coopkracht is een informeel overlegplatform voor de mens- en milieuvriendelijke coöperatieve bedrijven in Vlaanderen.

De visie van Coopkracht is vervat in het statement: "Coöperatief leven en werken, wakker en zichtbaar maken in Vlaanderen" en vertaald in drie strategische doelstellingen:

Entiris (Aarschot2)

Elke dag zetten we ons samen in om mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt een aangepaste beroepsactiviteit te verschaffen.
Deze uitgesproken sociale doelstelling koppelen we aan een kostenefficiënte en bedrijfseconomisch verantwoorde manier van werken.

Entiris (Herent)

Elke dag zetten we ons samen in om mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt een aangepaste beroepsactiviteit te verschaffen.
Deze uitgesproken sociale doelstelling koppelen we aan een kostenefficiënte en bedrijfseconomisch verantwoorde manier van werken.

Entiris (Kampenhout)

Elke dag zetten we ons samen in om mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt een aangepaste beroepsactiviteit te verschaffen.
Deze uitgesproken sociale doelstelling koppelen we aan een kostenefficiënte en bedrijfseconomisch verantwoorde manier van werken.

Entiris (Heist-op-den-Berg)

Elke dag zetten we ons samen in om mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt een aangepaste beroepsactiviteit te verschaffen.
Deze uitgesproken sociale doelstelling koppelen we aan een kostenefficiënte en bedrijfseconomisch verantwoorde manier van werken.

Pagina's