ESF Agentschap Vlaanderen

Het ESF-Agentschap zorgt voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. Het wil inzetbaarheid, aanpasbaarheid, ondernemerschap en gelijke kansen in Vlaanderen verhogen en daartoe initiatiefnemers maximaal stimuleren, ondersteunen en begeleiden. Binnen verschillende prioriteiten worden innovatieve sociale economie projecten ondersteund.

 

Contact

ESF Agentschap
Gatsthuisstraat 35 (5e verdieping)
1000 Brussel

Tel 02 546 22 11
Fax 02 546 22 40

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie staat in voor de ondersteuning en versterking van de sociale economie. Via de erkenning van organisaties en het uitkeren van subsidies in het kader van de verschillende tewerkstellingsprogramma's draagt het bij tot de uitvoering van het beleid sociale economie.

 

Contact

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel

Tel 02 553 06 22
Fax 02 553 08 18