Fietspunt Velo Diest

Bij VELO draait het om mensen die moeilijk aan een job geraken.

VELO biedt hen een opleiding in de fietstechniek en een werkervaring. Na ongeveer een jaar stromen de meesten door naar de reguliere arbeidsmarkt.

Intussen wordt er duchtig gesleuteld. Fietswrakken worden gedemonteerd en uit de herbruikbare onderdelen verrijzen opnieuw tweewielers. Die vervolgens gretig aftrek vinden bij studenten. Op deze basis startte VELO 15 jaar geleden. Het is momenteel nog steeds de core-business van het bedrijf.

SBM

Begeleiding naar tewerkstelling

Laaggeschoolde, langdurig werklozen krijgen de mogelijkheid om ervaring op te doen in een realistische werksituatie.

Er wordt gewerkt in kleine groepen onder begeleiding van competente instructeurs.

De Link

Vzw De Link staat in voor de coördinatie van de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting.

De Link wil mee een antwoord bieden voor de missing link die er is tussen mensen die in armoede geboren worden enerzijds en de aanpak van armoede anderzijds.
Ze wil dit doen door opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te schakelen in alle sectoren die met armoede en armoedebestrijding te maken hebben.

Groep Intro (Antwerpen)

Sinds januari 2009 is Groep INTRO actief in Mechelen en Antwerpen. Als jongste telg van onze organisatie werken we met veel enthousiasme aan de verdere uitbouw van onze dienstverlening. Naast diverse opleidingen (zowel beroepstechnisch als op maat), zijn we promotor voor 55 tewerkstellingsplaatsen in het statuut van wep+, begeleiden we jongeren in hun zoektocht naar werk en bieden we jobcaching aan kansengroepen tijdens hun tewerkstelling. Voor de realisatie van ons aanbod werken we samen met lokale besturen, scholen, bedrijven en sociale organisaties.

HADICO vzw

De Hasseltse Dienstencombinatie (HADICO) is een samenwerkingsverband van 3 bedrijven die verschillende aanverwante diensten aanbieden.

Kunt u gebruik maken van dienstencheques, dan is DC-Plus bvba uw partner voor huishoudelijke hulp en een strijkdienst.
Valt u onder de regeling ‘Lokale DienstenEconomie', dan komt HADICO vzw bij u thuis voor uw tuinonderhoud.
Alle andere diensten worden uitgevoerd door HADICO cvbaso: tuin- en parkonderhoud, schoonmaak, verhuis, kleine klussen enz.

Dienstenthuis Turnhout-Vianenstraat

Dienstenthuis Turnhout werd opgericht onder impuls van en met de steun van het stadsbestuur, PWA en OCMW van Turnhout.

Dienstenthuis Turnhout wil zoveel mogelijk mensen aan een goede job helpen. Tegelijkertijd streven we ernaar om onze klanten een professionele thuishulp en efficiënte dienstverlening aan te bieden.

Wij kiezen in het belang van onze werknemers en onze klanten bewust voor contracten van onbepaalde duur (vaste contracten).

Dienstenthuis Retie

Dienstenthuis Turnhout werd opgericht onder impuls van en met de steun van het stadsbestuur, PWA en OCMW van Turnhout.

Dienstenthuis Turnhout wil zoveel mogelijk mensen aan een goede job helpen. Tegelijkertijd streven we ernaar om onze klanten een professionele thuishulp en efficiënte dienstverlening aan te bieden.

Wij kiezen in het belang van onze werknemers en onze klanten bewust voor contracten van onbepaalde duur (vaste contracten).

Werkmmaat

vzw Werkmmaat is actief binnen het kader van de Lokale Diensten Economie. We creëren jobs op maat voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen onze doelgroepmedewerkers hun competenties versterken en doorstromen naar het regulier arbeidscircuit. En met deze extra jobs spelen we in op concrete noden.

Pagina's