Arop (Wilrijk)

Arop verschaft sinds 1965 zinvol en lonend werk aan personen met een handicap. Arop biedt werk aan ongeveer 300 personeelsleden, verdeeld over drie werkplaatsen: Borgerhout, Wommelgem en Wilrijk. Dit alles beslaat een totale oppervlakte van 22.225 m².

Arop is uitgerust met moderne productielijnen en machines, opgevolgd door een geautomatiseerde administratieverwerking. Arop staat ten dienst van elke onderneming die haar productie, of een gedeelte ervan, wil uitgeven.

Groep Intro (Antwerpen)

Sinds januari 2009 is Groep INTRO actief in Mechelen en Antwerpen. Als jongste telg van onze organisatie werken we met veel enthousiasme aan de verdere uitbouw van onze dienstverlening. Naast diverse opleidingen (zowel beroepstechnisch als op maat), zijn we promotor voor 55 tewerkstellingsplaatsen in het statuut van wep+, begeleiden we jongeren in hun zoektocht naar werk en bieden we jobcaching aan kansengroepen tijdens hun tewerkstelling. Voor de realisatie van ons aanbod werken we samen met lokale besturen, scholen, bedrijven en sociale organisaties.

De Ploeg vzw Turnhout

De Ploeg vzw heeft tot doel professionele (re-) integratie te bevorderen voor mensen met een grotere afstand tot de huidige arbeidsmarkt. Het GOB is een expertisecentrum rond werk en arbeidshandicap. We engageren ons om duurzame tewerkstelling te creëren en te behouden, met aandacht voor werknemer en werkgever.

De Ploeg vzw Mechelen

De Ploeg vzw heeft tot doel professionele (re-) integratie te bevorderen voor mensen met een grotere afstand tot de huidige arbeidsmarkt. Het GOB is een expertisecentrum rond werk en arbeidshandicap. We engageren ons om duurzame tewerkstelling te creëren en te behouden, met aandacht voor werknemer en werkgever.

De Ploeg vzw Geel

De Ploeg vzw heeft tot doel professionele (re-) integratie te bevorderen voor mensen met een grotere afstand tot de huidige arbeidsmarkt. Het GOB is een expertisecentrum rond werk en arbeidshandicap. We engageren ons om duurzame tewerkstelling te creëren en te behouden, met aandacht voor werknemer en werkgever.

De Ploeg vzw Brasschaat

De Ploeg vzw heeft tot doel professionele (re-) integratie te bevorderen voor mensen met een grotere afstand tot de huidige arbeidsmarkt. Het GOB is een expertisecentrum rond werk en arbeidshandicap. We engageren ons om duurzame tewerkstelling te creëren en te behouden, met aandacht voor werknemer en werkgever.

De Ploeg vzw Boom

De Ploeg vzw heeft tot doel professionele (re-) integratie te bevorderen voor mensen met een grotere afstand tot de huidige arbeidsmarkt. Het GOB is een expertisecentrum rond werk en arbeidshandicap. We engageren ons om duurzame tewerkstelling te creëren en te behouden, met aandacht voor werknemer en werkgever.

Pagina's