Ben jij een ondernemer in de sociale economie? Ben je ook op zoek naar die witte raaf om je team te versterken?
Wij helpen je graag zoeken. Stuur een mail naar info@socialeeconomie.be en wij publiceren jouw vacature hieronder.

 

Ervaren HR-medewerker maatwerkbedrijf (m/v)

Amival vzw

Amival is een maatwerkbedrijf in Turnhout met 480 werknemers, waarvan 400 medewerkers met een arbeidsbeperking en 80 in productiebegeleiding en ondersteunende diensten.

In het kader van die groei, kijkt Amival uit naar een ervaren HR-medewerker maatwerkbedrijf (m/v)

Jouw functie:

 • Je assisteert de hr-directeur bij het implementeren van de lange termijn strategie van de organisatie en bouwt mee aan een professioneel en efficiënt hr-beleid op lange en korte termijn.
 • Je stuurt aan of werkt mee aan verschillende hr-projecten in de organisatie, die bijdragen tot een verdere professionalisering van de organisatiestructuren en –processen, en tot een motiverende werkomgeving.
 • Samen met het hr- en het managementteam, onderneem je acties om talenten te behouden, te ontwikkelen, te evalueren en optimaal in te zetten. Dit doe je via een hoge betrokkenheid bij het instroombeleid, loopbaanontwikkelingsinitiatieven, functioneringsbegeleiding, POP-gesprekken.
 • Je adviseert het hr- team en de werkleiding bij de begeleiding van de werknemers met een arbeidshandicap.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Preventieadviseur (m/v)

ViTeS

ViTeS verenigt als belangrijke actor in de sociale economie het beste van 9 rechtspersonen in één personele unie. Samen bouwen we een duurzame organisatie uit met aandacht voor deugdelijk bestuur en financiële gezondheid. We ontwikkelen en verbeteren onze kwaliteitsvolle dienstverlening en onze coachende ondersteuning van de medewerkers.

Momenteel zijn we op zoek naar preventieadviseur. De Preventieadviseur schept de voorwaarden voor een eengemaakt preventiebeleid voor de ganse ViTeS groep op basis van een eengemaakt Jaaractieplan. Hij/zij maakt risicoanalyses en reikt oplossingen aan voor een veilige werking. De preventieadviseur rapporteert aan de leden van het directiecomité, dat bestaat uit drie directeurs die gezamenlijk de 9 rechtspersonen van de ViTeS groep vertegenwoordigen.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Werfleider groenwerken (m/v) 

Pro Natura Pamel

Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met 155 werknemers gevestigd in Eeklo, Pamel, Vilvoorde. We zorgen al 20 jaar voor meer en betere natuur en creëren tegelijkertijd nieuwe kansen jobs. Via onze innovatieve projecten stimuleren we zinvol groen werk in de streek en bieden we tewerkstelling, opleiding en werkervaring aan mensen die moeilijk een job vinden in het gewone arbeidscircuit.

Jouw uitdagingen:

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Consulent sociale onderneming

Steunpunt welzijn vzw (Aalst)

Welzijn is winst. Steunpunt Welzijn vzw werkt aan winst voor onze medewerkers, klanten, maatschappelijk. We werken vanuit de kansen en talenten van mensen. Als sociale onderneming bieden we een goede service aan een goede prijs, we leveren super maatwerk én geven mensen een uniek traject met werkervaring.

De consulent sociale onderneming maakt deel uit van het team sociale economie, waarin hij/zij in het bijzonder instaat voor bedrijfsmatige ondersteuning. Werkingsterreinen: promotie en verkoop, zakelijk beheer, organisatie van de werkvloer en werkprocessen, people management (sociale arbeidstrajecten, vrijwilligers- en netwerkinitiatieven,...). Hij/zij werkt mee aan de dienstenontwikkeling en innovatie van Steunpunt Welzijn als sociale onderneming.

Tewerkstellingsplaats: Aalst. Voltijdse functie. PC 329.01.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Ervaren adviseur coöperatieve bedrijfsontwikkeling

Febecoop Adviesbureau Vlaanderen

Febecoop Adviesbureau Vlaanderen vzw informeert, adviseert en begeleidt ondernemingen in de coöperatieve economie bij hun opstart, ontwikkeling en professionalisering in diverse domeinen. Daarnaast onderzoeken wij binnen ons expertisecentrum innoverende toepassingen van coöperatief ondernemerschap op het snijpunt van onderneming en samenleving, en dragen we bij aan een economie met een menselijk gelaat.

Momenteel zoeken we een adviseur coöperatief ondernemen.

Jouw functie

> Solliciteren of meer info? Klik hier


BUM shared services

Kunnig

Als ‘business unit manager shared services’ (financiën en administratie) ben je verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief opzetten en beheren van financiële, administratieve en IT-processen binnen KUNNIG. Op deze manier draag je bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. In deze nieuwe rol speel je in op bestaande en toekomstige noden van de organisatie, in nauwe samenwerking met je collega-directieleden. Je gaat voor een duurzame professionalisering waarbij je jouw analytische en coaching & mentoring talenten ten volle kan benutten.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


BUM technische afdelingen

Kunnig

Als 'business unit manager technische afdelingen' (metaal- en houtafdeling, meubelherstoffering, naaiatelier) ben je, binnen jouw unit, verantwoordelijk voor sales én het uitbouwen van new business en help je de organisatiedoelstellingen te realiseren. Dankzij jouw kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie van activiteiten, mensen, technologieën, informatie en middelen, draag je bij tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van KUNNIG.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


HR generalist

Kunnig

Als HR generalist ben je verantwoordelijk voor het organiseren en plannen van alle HR-activiteiten. Je rapporteert hiërarchisch aan de algemeen directeur en functioneel aan de BU manager packaging & handling, BU manager techniek en de BU manager shared services.

Jouw verantwoordelijkheden:

In nauwe samenwerking met het management ontwikkel en implementeer je HR-processen die de strategie van KUNNIG ondersteunen. Tegelijk ben je HR-business partner voor enkele afdelingen. Samen met jouw team ben je verantwoordelijk voor het organiseren en leveren van HR-diensten aan 250 medewerkers. De focus in HR-activiteiten ligt op: werving en selectie, VTO, retentie en sociale relaties.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


BUM packaging & handling

Kunnig

Als ‘business unit manager packaging & handling’ ben je, binnen jouw unit, verantwoordelijk voor sales én new business en help je de organisatiedoelstellingen te realiseren. Dankzij jouw kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie van activiteiten, mensen, technologieën, informatie en middelen, draag je bij tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van KUNNIG.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Medewerker sociale economie

Steunpunt Welzijn (Aalst)

Welzijn is winst. Steunpunt Welzijn vzw werkt aan winst voor onze medewerkers, klanten, maatschappelijk. We werken vanuit de kansen en talenten van mensen. Als sociale onderneming bieden we een goede service aan een goede prijs, we leveren super maatwerk én geven mensen een uniek traject met werkervaring.

De medewerker sociale economie biedt begeleiding op maat, organiseert de werkvloer, onderhoudt de klantencontacten, heeft oog voor innovatie en optimalisatie.

Takenpakket:

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Productieverantwoordelijke Houtatelier

Levanto

Levanto is een sociale onderneming die mee de arbeidsmarkt van morgen creëert, waar iedereen actief is. We versterken werkzoekenden en werknemers in het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen via begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling. Voor werkgevers zijn wij een partner in hun zoektocht naar deskundige medewerkers en kwaliteitsvolle begeleiding van kwetsbare groepen op hun werkvloer.

Jouw verantwoordelijkheden:

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Administratief beheerder productie (Mortsel)

Opnieuw & Co

Leuke tweedehands goederen op de kop tikken, dat doe je bij Opnieuw & Co. Meubelen, kleding, huisraad, boeken, speelgoed, groot en klein elektro, fietsen, … wachten op jou in onze vijf winkels.

Je taken als administratief beheerder productie:

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Coördinator sociale economie (Malle)

KINA

KINA p.v. is het kenniscentrum voor 29 OCMW's in het arrondissement Antwerpen. 

De projectcoördinator regierol sociale economie heeft de taak om binnen een regio van 20 gemeentes een samenwerkingsverband Lokale Sociale Economie uit te werken, om het lokale werkveld van de sociale economie te ondersteunen en een gunstige omgeving te creëren voor groei, innovatie en optimalisatie in de sociale economie. Hierbij wordt vertrokken vanuit de lokale noden en behoeften van de deelnemende gemeentes. Bovendien staat hij/zij als specialist de OCMW's bij in de uitvoering van hun activiteiten rond sociale economie door pro-actief en flexibel in te spelen op de ontwikkelingen binnen dit vakgebied en op de wijzigende behoeften van de leden.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Projectmedewerker arbeidstrajectbegeleiding (Malle)

KINA

KINA p.v. is het kenniscentrum voor 29 OCMW's in het arrondissement Antwerpen. 


Als projectmedewerker arbeidstrajectbegeleiding wordt u tewerkgesteld in het kader van een samenwerkingsovereenkomst sociale tewerkstelling tussen 8 leden-OCMW’s van KINA p.v. U begeleidt de cliënten van deze OCMW's naar een betere inschakeling in de maatschappij door hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Werkvloerbegeleider winkel Heusden-Zolder (30,4u/38u)

De Kringwinkel West-Limburg

De Kringwinkel West-Limburg vzw zorgt voor de inzameling, verwerking en verkoop van herbruikbare goederen en voor de tewerkstelling van kansengroepen.

In het kader van de versterking van het winkelteam zijn wij op zoek naar een werkvloerbegeleider voor de winkel van Heusden-Zolder. Je bent samen met 2 collega’s verantwoordelijk voor de goede operationele werking in De Kringwinkel van Heusden-Zolder. Je coacht je medewerkers bij het uitvoeren van hun taken en het versterken van hun competenties. Je werkt actief mee op de werkvloer.  

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Adjunct-vestigingsverantwoordelijke Hergebruikcentrum 

De Kringwinkel Hageland

De Kringwinkel Hageland is een sociale tewerkstellingsplaats die een uitgebreid assortiment aan goederen ophaalt, deze goederen opnieuw laat schitteren en ze zo een tweede leven schenkt bij de klant. 

Voor ons hergebruikcentrum te Tienen zijn we op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde adjunct-vestigingsverantwoordelijke die de nodige technische kennis en resultaatgerichtheid weet te combineren met sociaalvoelendheid en talentgedreven leiderschap.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Werkbegeleider autonome straffen

vzw Een Open Plaats

Een Open Plaats overkoepelt de Kringwinkels Open Plaats Brugse Poort en Destelbergen en de Sociale Dienst Open Plaats in de Brugse Poort.

Als werkbegeleider ben je verantwoordelijk voor het het begeleiden en opvolgen van personen die een autonome werkstraf opgelegd krijgen door een politierechter of een correctionele rechter. Je bent als werkbegeleider in het centraal magazijn samen met je collega’s verantwoordelijk voor de magazijnwerking, het transport en de organisatie van de goederenstroom.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Werkbegeleider voor het begeleiden van mensen met een autonome straf (50%) en het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (30%)

vzw Een Open Plaats

Een Open Plaats overkoepelt de Kringwinkels Open Plaats Brugse Poort en Destelbergen en de Sociale Dienst Open Plaats in de Brugse Poort.

Als werkbegeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en opvolgen van personen die een autonome werkstraf opgelegd krijgen door een politierechter of een correctionele rechter (50%) en voor begeleiden van medewerkers met een arbeidsafstand (30%). Als werkbegeleider in het magazijn ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de textielsortering, de verwerking van kleine goederen (huisraad, speelgoed, boeken…), het brengpunt aan de poort en de organisatie van de winkelbuffer en leverzones. 

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Account manager

Levanto

Levanto is een sociale onderneming die mee de arbeidsmarkt van morgen creëert, waar iedereen actief is. We versterken werkzoekenden en werknemers in het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen via begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling. Voor werkgevers zijn wij een partner in hun zoektocht naar deskundige medewerkers en kwaliteitsvolle begeleiding van kwetsbare groepen op hun werkvloer.

Als account manager ben je mee verantwoordelijk voor de proposities en omzet in onze verschillende marktsegmenten. Je zorgt er voor dat de korte termijn doelstellingen gerealiseerd worden en je stuurt op het behalen van de lange termijn doelstellingen. Omzet, klanttevredenheid en rendement zijn hierbij essentieel. Je rapporteert aan de marketingmanager en je werkt binnen de organisatie nauw samen met de verschillende bedrijfsleiders en de medewerkers van onze verkoops- en financiële afdeling.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Werkleider productie-ateliers

Mivavil

De Werkleider Productie-ateliers van Mivavil staat in voor de praktische organisatie van de werkvloer in functie van de productie en voor de aansturing van medewerkers. Hij/zij rapporteert aan de Directie van Televil/Mivavil.
Je uitgebreide takenpakket bestaat onder andere uit:

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Instructeur renovaties/meewerkend ploegbaas

Collectief Goed

Gezinnen in armoede realiseren coöperatief en samen met partnerorganisaties hun recht op betaalbaar en kwalitatief wonen. Bij Collectief Goed staat de huurder centraal.

Je zal samen met een andere instructeur een team van arbeiders (met statuut artikel 60, stage of andere arbeidstrajecten) begeleiden om de totaalrenovaties van de woonhuizen te realiseren. Je takenpakket bestaat zowel in het begeleiden van de werkervaringsklanten als van het plannen en uitvoeren van renovaties.

> Meer info? Klik hier


Werfleider schoonmaak Oost- en West-Vlaanderen

Manus

Manus is een maatwerkbedrijf dat actief is in de domeinen schoonmaak, groen en renovatie. 

Voor de uitbreiding van de omkadering van Manus Oost en West Vlaanderen zoeken we dringend een voltijdse Werfleider Schoonmaak.

Onze werfleiders schoonmaak hebben bij voorkeur kennis van verschillende schoonmaakproducten en technieken, beschikken over een rijbewijs B, zijn handig en weten wat veiligheid op de werkvloer betekent. Bovendien beschikken zij over voldoende leidinggevende kwaliteiten om dit op een motiverende en resultaatsgerichte manier over te brengen op onze doelgroep-Manussers. Organiseren en plannen, gezond verstand, humor, een positieve en praktische ingesteldheid maar ook voldoende pc-kennis (word, excel en outlook) zijn noodzakelijke kwaliteiten. De werfleider is bereid om waar nodig weekend-werk of extra werk te doen.

> Solliciteren of meer info? Klik hier


Werfleider schoonmaak Turnhout

Manus

Manus is een maatwerkbedrijf dat actief is in de domeinen schoonmaak, groen en renovatie. 

Onze werfleiders schoonmaak hebben bij voorkeur kennis van verschillende schoonmaakproducten en technieken, beschikken over een rijbewijs B, zijn handig en weten wat veiligheid op de werkvloer betekent. Bovendien beschikken zij over voldoende leidinggevende kwaliteiten om dit op een motiverende en resultaatsgerichte manier over te brengen op onze doelgroep-Manussers. Organiseren en plannen, gezond verstand, humor, een positieve en praktische ingesteldheid maar ook voldoende pc-kennis (word, excel en outlook) zijn noodzakelijke kwaliteiten. 

Solliciteren of meer info? Klik hier


Werfleider groenonderhoud Oost- en West-Vlaanderen

Manus

Manus is een maatwerkbedrijf dat actief is in de domeinen schoonmaak, groen en renovatie. 

Onze werfleiders groenonderhoud hebben bij voorkeur kennis van planten, zijn vertrouwd met de aanverwante machines (grasmachine, bosmaaier, haagschaar,…) beschikken over een rijbewijs B, zijn handig en weten wat veiligheid op de werkvloer betekent. Bovendien beschikken zij over voldoende leidinggevende kwaliteiten om dit op een motiverende en resultaatsgerichte manier over te brengen op onze doelgroep-Manussers. Organiseren en plannen, gezond verstand, humor, een positieve en praktische ingesteldheid maar ook voldoende pc-kennis (word, excel en outlook) zijn noodzakelijke kwaliteiten.

Solliciteren of meer info? Klik hier


Verantwoordelijke werving en selectie 

Manus

Manus is een maatwerkbedrijf dat actief is in de domeinen schoonmaak, groen en renovatie. 

Als Medewerker Werving & Selectie sta je in voor het opmaken en publiceren van vacatures, het organiseren van sollicitatiegesprekken en het aanwerven van geschikte werkkrachten over alle vestigingen van Manus heen ( vandaag is dat heel Vlaanderen en Brussel). Dus een goede kennis van de Franse taal is ook noodzakelijk. i

Solliciteren of meer info? Klik hier


Werfleider schoonmaak Antwerpen

Manus

Manus werkt en heeft goede leidinggevenden nodig die weten wat werken is, niet bang zijn om de handen zelf uit de mouwen te steken en op een kordate maar correcte manier met onze arbeiders omgaan. 

Onze werfleiders schoonmaak hebben bij voorkeur kennis van verschillende schoonmaakproducten en technieken, beschikken over een rijbewijs B, zijn handig en weten wat veiligheid op de werkvloer betekent. Bovendien beschikken zij over voldoende leidinggevende kwaliteiten om dit op een motiverende en resultaatsgerichte manier over te brengen op onze doelgroep-Manussers. Organiseren en plannen, gezond verstand, humor, een positieve en praktische ingesteldheid maar ook voldoende pc-kennis (word, excel en outlook) zijn noodzakelijke kwaliteiten. De werfleider is bereid om waar nodig weekend-werk of extra werk te doen.

Solliciteren of meer info? Klik hier


Commercieel verantwoordelijke voor maatwerkbedrijven TWI en Den Diepen Boomgaard

TWI en Den Diepen Boomgaard

De commerciële strategie ontwikkelen, uitwerken en mee uitvoeren met het oog op het garanderen van continue tewerkstelling voor TWI en Den Diepen Boogaard.

Essentieel voor deze functie is het aanknopen van nieuwe klantenrelaties en het realiseren van bijkomende omzet op korte en lange termijn.

Solliciteren of meer info? Klik hier

 


Tuinontwerper / Planningsverantwoordelijke Groenzorg 

Lidwina vzw

Maatwerkbedrijf Lidwina vzw telt 476 werknemers, waarvan 400 medewerkers met een arbeidsbeperking. Onze voornaamste activiteiten: groenzorg, montage, assemblage, paletten, naad en verpakken. Door zowel de interne activiteiten, alsook de werkzaamheden bij klanten, heeft Lidwina een sterke reputatie opgebouwd. Zo werken er dagelijks een honderdtal mensen aan het onderhoud en de aanleg van tuinen bij klanten.

De tuinontwerper / planningsverantwoordelijke groenzorg is onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van tuinen, de planning en uitvoering van projecten en de contacten met de klanten.

Solliciteren of meer info? Klik hier


Medewerker Werving en Selectie   

ViTeS

ViTeS verenigt als belangrijke actor in de sociale economie het beste van 9 rechtspersonen in één personele unie. Samen bouwen we een duurzame organisatie uit met aandacht voor deugdelijk bestuur en financiële gezondheid. We ontwikkelen en verbeteren onze kwaliteitsvolle dienstverlening en onze coachende ondersteuning van de medewerkers.

De Medewerker Werving en Selectie is binnen Trajectbegeleiding verantwoordelijk voor de werving, selectie en vorming van de medewerkers en voor de personeelsadministratie van de arbeidszorgmedewerkers.

Solliciteren of meer info? Klik hier


Medewerker Personeelsadministratie – 70%  

ViTeS

ViTeS verenigt als belangrijke actor in de sociale economie het beste van 9 rechtspersonen in één personele unie. Samen bouwen we een duurzame organisatie uit met aandacht voor deugdelijk bestuur en financiële gezondheid. We ontwikkelen en verbeteren onze kwaliteitsvolle dienstverlening en onze coachende ondersteuning van de medewerkers.

De Medewerker Personeelsadministratie verzorgt de maandelijkse loonverwerking en zorgt voor een discrete en nauwkeurige opvolging van de personeelsadministratie, naast het databeheer en de opmaak van de nodige datarapportage.

Solliciteren of meer info? Klik hier


Sociaal ondernemer – project manager 

Collectief Goed cvba-so

Collectief Goed helpt gezinnen in armoede coöperatief en samen met partnerorganisaties hun recht op betaalbaar en kwalitatief wonen te realiseren. Bij Collectief Goed staat de huurder centraal.

Ben jij een idealist met managementcapaciteiten? Of een ondernemer met een missie? Dan ben jij misschien degene die Collectief Goed tot een stevige wooncoöperatie kan uitbouwen. Stroop je mouwen maar op en lees hier over de job waar je op zat te wachten.

Solliciteren of meer info? Klik hier


Backofficemedewerker / Customer Service Medewerker (Antwerpen)

Dagvers

DAGVERS staat voor gezonde, kindvriendelijke en biologische kant-en-klaarmaaltijden gemaakt met biologische ingrediënten, geproduceerd in een korte keten en gemakkelijk duurzaam geleverd. Daarnaast wil DAGVERS een werkplaats zijn voor de kwetsbaren op de arbeidsmarkt en een positieve impact genereren op mens- en milieugebied.

Als backofficemedewerker / customer service medewerker zorg jij voor een gezonde relatie met onze klanten, ben je het eerste vriendelijke aanspreekpunt voor zowel particuliere als bedrijfsklanten (telefonisch en per e-mail), beantwoord en behandel je al hun vragen (klant worden, facturatie, betalingen, switchen, verhuizen, …) en sta je in voor de orderverwerking.

Solliciteren of meer info? Klik hier


Projectleider (Deurne)

Levanto - soliciteren tot 10 april 2017

Levanto is een sociale onderneming die mee de arbeidsmarkt van morgen creëert, waar iedereen actief is. We versterken werkzoekenden en werknemers in het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen via begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling. Voor werkgevers zijn wij een partner in hun zoektocht naar deskundige medewerkers en kwaliteitsvolle begeleiding van kwetsbare groepen op hun werkvloer.

Als projectleider ben je de verantwoordelijke voor het project ‘Expeditie werk’. In dit project werk je samen met bedrijven zoals Katoennatie, Ikea, Decathlon en SD Worx om via een recruteringsspel sollicitanten te screenen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de digitalisering van onze oriëntatietool ‘Jobwijzer’.

Solliciteren of meer info? Klik hier


 


Beleidsmedewerker sociale economie en werk (Turnhout)

Stadsregio Turnhout

Stadsregio Turnhout is het samenwerkingsverband van de Stad Turnhout en de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar. Stadsregio Turnhout is momenteel actief op de beleidsdomeinen mobiliteit, woonbeleid, sociale economie, ruimtelijke ordening en zorg. Als beleidsmedewerker sociale economie en werk bouw je mee aan een stadsregionaal werkgelegenheidsbeleid met bijzondere aandacht voor mensen die een grote afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.

Solliciteren of meer info? Klik hier


Coördinator (Brussel)

Arbeid & Milieu vzw

Arbeid & Milieu (A&M) is een expertisecentrum dat kennis ontwikkelt en verspreidt over de sociale en ecologische voorwaarden voor een groene economie. Als coördinator bij A&M maak je samen met twee medewerkers werk van de transitie naar die sociale en groene economie. Ben jij de spelverdeler die strategisch inzicht weet te combineren met een doortastende aanpak? Wil jij de handen uit de mouwen steken om A&M ook de komende jaren relevant en innovatief te maken? Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

Solliciteren of meer info? Klik hier


Werkbegeleider (Brussel)

TWI Maatwerkbedrijf

TWI is een maatwerkbedrijf (vroegere beschutte werkplaats) in Brussel dat actief is in mailing, verpakking, groendonderhoud en scanning, dit zowel in onze eigen ateliers als op verplaatsing bij onze klanten. 
Als werkbegeleider slaag je erin om samen met je ploeg (mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt) een gekregen opdracht af te werken zoals de klant het vraagt.  Je werkt samen met je ploeg en leert hen intussen nieuwe dingen aan, je zorgt ervoor de juiste man op de juiste plaats te zetten binnen je productielijn.

Solliciteren of meer info? Klik hier

 


Boekhouder-fiscalist (Berchem)

Q-bus Berchem

Als coöperatief boekhoudkantoor wil Q-bus alle bedrijven, organisaties en zelfstandigen die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, d.w.z. oog hebben voor People, Planet en Profit, op boekhoudkundig en fiscaal vlak deskundig begeleiden. Wij zoeken een dossierbeheerder boekhouder-fiscalist (M/V) met de nodige ervaring om zelfstandig dossiers van A tot Z te beheren, inclusief de contacten met klanten.

Solliciteren of meer info? Klik hier


Medewerker commerciële binnendienst (Aalst)

De Loods vzw

De Loods vzw is een maatwerkbedrijf dat 120 mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt tewerkstelt in verschillende projecten. Als administratief medewerker ben  je werkzaam op de commerciële binnendienst. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve en organisatorische ondersteuning van de coördinator en instructeurs. Bovendien ben jij het aanspreekpunt voor klanten en leveranciers.

Solliciteren of meer info? Klik hier


Enthousiaste tuinwerker (Aalst)

De Loods vzw

De Loods vzw is een maatwerkbedrijf dat 120 mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt tewerkstelt in verschillende projecten. Zij zijn op zoek naar een enthousiaste tuinwerker die de medewerkers aanstuurt, hen begeleidt, kennis met hen deelt en hen op het goede spoor zet. Stielkennis is belangrijk en het is noodzakelijk dat je graag werkt met mensen.

Solliciteren of meer info? Klik hier

 • Je begeleidt en stimuleert onze arbeiders bij het uitvoeren van opdrachten van onze klanten (gemeenten, regionale landschappen, ANB,…)(gifvrij onkruid bestrijden, branden, snoeien, hagenscheren,..)
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse planning en uitvoering van natuur- en groenprojecten (ecologisch groenonderhoud, gifvrij onkruid bestrijden, branden, snoeien, haagscheren, aanplanten, plaatsen omheiningen,…)
 • Je volgt de werken op van begin tot en met de oplevering
 • Je rapporteert aan de regiomanager en vestigingsverantwoordelijke
 • Je zet de klant op nummer 1 en zorgt voor kwaliteitsvolle oplossingen
  • je adviseert en begeleidt nieuwe en bestaande coöperatieve ondernemingen bij het ontwikkelen en versterken van hun bijzonder organisatiemodel
  • je ontwikkelt nieuwe toepassingen van coöperatief ondernemerschap in maatschappelijk relevante domeinen
  • je biedt hierbij meer bepaald bedrijfseconomische ondersteuning
  • sociaal werk: kwaliteitsvolle individuele trajectbegeleiding van doelgroepmedewerkers;
  • management: klantenbeheer, organisatie, kwaliteitszorg...
  • sociale onderneming: uitbouw en verdere ontwikkeling
  • je denkt mee met onze klanten en je zet hun ideeën om in creatieve ontwerpen en producten. Je maakt hiervoor technische tekeningen en 3D-tekeningen;
  • je volgt de opdrachten en de bestellingen op en je bent het aanspreekpunt voor de klanten vanaf de aanvraag van een offerte tot en met de facturatie;
  • je zorgt voor de dagelijkse productie, planning en kwaliteitscontrole in samenwerking met de atelierverantwoordelijke;
  • je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en efficiëntie van het productieproces;
  • je stuurt samen met de atelierverantwoordelijke een team van medewerkers uit de kansengroepen aan;
  • bij afwezigheid van de atelierverantwoordelijke produceer je zelf mee meubels en interieurelementen die je mee gaat plaatsen bij particuliere klanten en op externe werven.
  • Je bent verantwoordelijk voor de administratie van alle medewerkers en leidinggevenden van het team productie.
  • Je bent het aanspreekpunt voor externe en interne klanten m.b.t. productie.
  • Je beheert de voorraad werkmateriaal en werkkledij.
  • Je helpt mee bij het ontwikkelen van medewerkers.
  • Je rapporteert aan en werkt nauw samen met jou teamcoördinator.
  • in nauwe samenwerking met je collega-werkleiders de dagdagelijkse productie organiseren
  • tijdig zorgen voor de geplande productievolumes
  • je team begeleiden en ondersteunen en samen de opdrachten van de klanten uitvoeren
  • medewerkers werk op maat geven zodat ze zich permanent kunnen ontwikkelen en zich betrokken voelen
  • het veiligheids-, service-, en kwaliteitsniveau behouden
  • administratie correct beheren
 

 

Op zoek naar soortgelijke vacatures? Bezoek dan ook eens www.vdab.be of www.11.be./vacatures.