Iedereen heeft recht op een job, ook mensen die steeds weer door mazen van het net vallen. De sociale economie moet voor hen een trampoline zijn. Ze moet mensen een veerkrachtige job geven die hen de kans geeft om zich volledig te ontplooien. Sociale economie is in de eerste plaats economie. Door deze trampoline goed te onderbouwen reikt de Vlaamse overheid de hand naar het reguliere circuit om samen naast de economische doelstellingen ook een surplus op maatschappelijke en ecologische vlak te realiseren. Door bij te dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van Vlaanderen wil de Vlaamse overheid bouwen aan een regio waar iedereen kansen heeft op volwaardige arbeidsmarktparticipatie, een regio waar mensen zich goed voelen en kunnen vertoeven in buurten die creativiteit en sociale cohesie uitstralen.

De bevoegde minister voor Sociale Economie is Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:
Liesbeth Homans

Vlaams Regeerakkoord 2014-2019

Beleidsbrief sociale economie 2015 - 2016

Beleidsbrief sociale economie 2016 – 2017

 

Meer info over de concrete maatregelen vindt u op  http://www.werk.be/beleidsthemas/sociale-economie-en-tewerkstelling