“Sociale economie, wat is dat eigenlijk?”

Heb je je deze vraag al gesteld of heb je deze vraag al gekregen? In deze kortfilm waarin vliegende reporter Andrea Croonenberghs tijdens bedrijfsbezoeken de sociale economie tot leven wekt, krijg je een kant-en-klaar audiovisueel antwoord. Bekijk hier Andrea’s boeiende tocht.

Op de website van werk.be vinden we volgende definitie van 'sociale economie':

"Sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren:

 • voorrang van arbeid op kapitaal
 • democratische besluitvorming
 • maatschappelijke inbedding
 • transparantie
 • kwaliteit en duurzaamheid.

Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van de interne en externe relaties.
Zij brengen goederen en diensten op de markt en zetten hun middelen economisch efficiënt in met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren."

 

Volgende werkvormen worden concreet erkend en/of ondersteund door Vlaanderen binnen het beleidsdomein sociale economie:

 • Maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen)
 • Maatwerkafdelingen (de vroegere invoegbedrijven)
 • Lokale Diensteneconomie initiatieven
 • Arbeidszorginitiatieven
 • De coöperaties met een NRC-erkenning
 • De starterslabo's (als pseudoniem voor de juridisch bepaalde activiteitencoöperaties)

 

Vanuit de sector zelf zijn volgende 'winsten' gedefinieerd die door de sociale economie worden gerealiseerd:

Winst voor... innovatie 
De sociale economie is koploper in innovatie binnen maatschappelijk relevante marktniches. Dat zie je niet alleen in de dienstverlening, maar ook in de manier van aanpakken.

Winst voor... de economie 
De sociale economie is geen speeltuin voor idealisten, maar een reële vorm van waardegedreven ondernemen - al twee eeuwen lang.

Winst voor... de werknemers
De sociale economie zorgt voor werk op maat van mensen.

Winst voor... de klant 
De sociale economie levert kwaliteitsvolle producten en diensten: van strijk- en poetsdiensten tot lekkere biologische producten, rechtstreeks van de boerderij.

Winst voor... het bedrijfsleven
De sociale economie is een interessante businesspartner voor de reguliere economie. Heel wat bedrijven besteden een deel van hun activiteiten uit aan de sociale economie, die garant staat voor kwaliteit op maat.

Winst voor... de sociale zekerheid
Langdurig werklozen inschakelen in een economische activiteit maakt van hen een waardevolle schakel in onze samenleving.

Winst voor... de maatschappij
De sociale economie biedt oplossingen voor reële noden in onze maatschappij.

Winst voor... de onderneming 
Een sociale economieonderneming moet ook financiële winst maken, die niet in de eerste plaats naar de aandeelhouders gaat, maar opnieuw wordt geïnvesteerd in duurzame tewerkstelling.

Winst voor... de overheid
De sociale economie voert een aantal cruciale taken uit zoals seniorenzorg, kinderopvang en buurtzorg. Zo worden maatschappelijke behoeften op een efficiënte en goedkope manier ingevuld.

 

Wie wat dieper wil graven naar de historiek van de sociale economie, vindt hier een uitgebreide studie over de organisatie en de ontwikkeling van de sociale economie in Vlaanderen.

 

Klik hier voor meer info over onze ondernemingen.
Klik hier voor meer info over onze producten en diensten.