“Sociale economie, wat is dat eigenlijk?”

De sector van de sociale economie definieert zichzelf als:

“een verscheidenheid aan bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden voorop stellen en hierbij basisprincipes respecteren als voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit, duurzaamheid. Bijzondere aandacht gaat naar de kwaliteit van interne en externe relaties. De sociale economiebedrijven en –initiatieven brengen goederen en diensten op de markt en zetten daarbij hun middelen economisch efficiënt in met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren.”

Naast de meer tewerkstellingsgerichte maatregelen, richt het beleid sociale economie zich ook naar de ondersteuning van sociaal ondernemerschap.  

In deze kortfilm waarin vliegende reporter Andrea Croonenberghs tijdens bedrijfsbezoeken de sociale economie tot leven wekt, krijg je een kant-en-klaar audiovisueel antwoord. Bekijk hier Andrea’s boeiende tocht.

Wie wat dieper wil graven naar de historiek van de sociale economie, vindt hier een uitgebreide studie over de organisatie en de ontwikkeling van de sociale economie in Vlaanderen.

Klik hier voor meer info over de sociale economie-ondernemingen.
Klik hier voor meer info over de sociale economie- producten en -diensten.