Beleidskader

Wil je weten welke accenten de minister bevoegd voor de Sociale Economie in Vlaanderen legt? Hier vind je de belangrijkste documenten.

De sociale economie is in de eerste plaats economie tout court, m√©t bijzondere aandacht voor de tewerkstelling van mensen uit de kansengroepen. Zo maken we een dubbele winst voor de maatschappij. Door de sector gericht te ondersteunen reikt de Vlaamse overheid de hand aan het reguliere circuit. Samen kunnen ze niet alleen economische doelen, maar ook maatschappelijke en ecologische meerwaarde realiseren.

De Vlaamse overheid wil door haar bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van Vlaanderen bouwen aan een regio waar iedereen kans maakt op een volwaardige job.

De bevoegde minister voor Sociale Economie is Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw: Jo Brouns.

Regeerakkoord

Op maandag 30 september 2019 hebben de onderhandelaars voor de Vlaamse Regering 2019-2024 hun regeerakkoord voorgesteld. Daarin worden belangrijke beleidsbeslissingen vastgelegd voor de huidige legislatuur.

Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019 - 2024(1.74 MB)

Beleidsnota

Bij het begin van een nieuwe regeerperiode dienen de leden van de Vlaamse Regering hun beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. Deze beleidsnota's geven de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer.

Beleidsnota Werk & Sociale Economie 2019-2024.pdf(894.48 KB)

Beleidsbrieven

In het eerste jaar van een nieuwe Vlaamse Regering wordt voor elk beleidsthema een beleidsnota voor de hele regeerperiode gemaakt. De volgende jaren wordt in een jaarlijkse beleidsbrief de concrete uitwerking van de nota verder gestalte gegeven.

Beleidsbrief sociale economie 2015-2016(345.92 KB)Beleidsbrief sociale economie 2016-2017(344.45 KB)Beleidsbrief sociale economie 2017-2018(417.72 KB)Beleidsbrief sociale economie 2018-2019(468.11 KB)