Beleidskader

Wil je weten welke accenten de minister bevoegd voor de Sociale Economie in Vlaanderen legt? Hier vind je de belangrijkste documenten.

De sociale economie is in de eerste plaats economie tout court, mét bijzondere aandacht voor de tewerkstelling van mensen uit de kansengroepen. Zo maken we een dubbele winst voor de maatschappij. Door de sector gericht te ondersteunen reikt de Vlaamse overheid de hand aan het reguliere circuit. Samen kunnen ze niet alleen economische doelen, maar ook maatschappelijke en ecologische meerwaarde realiseren.

De Vlaamse overheid wil door haar bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van Vlaanderen bouwen aan een regio waar iedereen kans maakt op een volwaardige job.

De bevoegde minister voor Sociale Economie is viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding:
Liesbeth Homans.

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019(1.43 MB)Beleidsnota sociale Economie 2014-2019.pdf(507.65 KB)Beleidsbrief sociale economie 2015-2016(345.92 KB)Beleidsbrief sociale economie 2016-2017(344.45 KB)Beleidsbrief sociale economie 2017-2018(417.72 KB)Beleidsbrief sociale economie 2018-2019(468.11 KB)