“MET EEN BREDERE INVALSHOEK KUNNEN WE ALS REGISSEUR NOG MEER RESULTATEN BOEKEN”

In Heusden-Zolder, Beringen en Houthalen-Helchteren slaan de lokale besturen de handen in elkaar om de regierol sociale economie te vervullen. Nick Inghelbrecht, adjunct-diensthoofd Welzijn en Lokale Economie in Heusden-Zolder: “De uitdaging voor de komende jaren zit in de verbreding van de regierol naar een lokaal werkgelegenheidsbeleid.”

De drie ex-mijngemeentes Heusden-Zolder, Beringen en Houthalen-Helchteren kennen dezelfde problematiek. “Toen de steenkoolmijnen sloten, bleven heel wat mensen werkloos achter. Daardoor hebben de gemeentes in het verleden veel geïnvesteerd in de sociale economie en werden er verschillende sociale-economiebedrijven opgestart”, weet Nick Inghelbrecht. “Als lokaal bestuur hebben we er belang bij dat zoveel mogelijk inwoners een job hebben. Dat zorgt onder andere voor een inclusieve samenleving, fiscale inkomsten en tevreden burgers.”

Doorstroom

De drie gemeentes sloten zes jaar geleden een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst om de regierol sociale economie op plaatselijk niveau in te vullen.

Inghelbrecht: “Binnen het kader dat de Vlaamse overheid voor de regierol heeft gecreëerd, is er voldoende ruimte om het beleid lokaal vorm te geven. We organiseren netwerkevenementen waarop we de plaatselijke actoren die bezig zijn met sociale economie in contact brengen met reguliere bedrijven, zodat we samen met hen op zoek kunnen gaan naar doorstroomkansen en samenwerkingen. De sociale economie is de laatste jaren immers enorm op doorstroom gericht, wat het raakvlak met het beleidsdomein tewerkstelling enorm belangrijk maakt. Als facilitator werken de lokale besturen daarvoor samen met heel wat partners uit het werkveld. Met de VDAB bijvoorbeeld, die zorgt voor de toeleiding naar de vacatures in de sociale economie.”