Doelgroepwerknemers van SOBO nemen voortaan de (elektrische) fiets

De fietskarren van SOBO duiken steeds vaker op in het Brugse straatbeeld. Met hun elektrische fietsen geraken de doelgroepwerknemers niet alleen makkelijker bij hun klanten, de dagelijkse beweging is ook goed voor hun gezondheid. Meer fietsen betekent bovendien minder autovervoer, en dus minder CO2-uitstoot.

Brugs investeringsproject wil CO2-uitstoot met 10 ton doen dalen

De nieuwe elektrische fietsvloot van SOBO (Sociaal Ondernemen Brugge en Omgeving) is een van de duurzame projecten die in 2017 geselecteerd waren voor de investeringsoproep van minister van Sociale Economie Liesbeth Homans. “Voortaan willen we alle verplaatsingen onder de 10 kilometer met de fiets doen”, vertelt directeur David Rotsaert.

In mei 2017 kocht de sociale onderneming twee elektrische fietsen. Dat bleek meteen een groot succes. David Rotsaert: “Niet alleen ons kostenplaatje en onze CO2-uitstoot daalden, onze medewerkers stonden ook minder vaak in de file. Daarom hebben we dit jaar 28 extra elektrische fietsen en tien fietskarren gekocht bij Mobiel, een sociale-economieonderneming in Kortrijk.”

Bestelwagen met pensioen

Vooral de schilder- en poetsploegen van SOBO gaan vaak op pad met de elektrische fiets. Maar ook de cateringafdeling en de inpakafdeling springen regelmatig op de fiets om broodjes, salades of brieven bij klanten te bezorgen. “Op termijn willen we onze jaarlijkse CO2-uitstoot met 10 ton verminderen”, vertelt David Rotsaert. “Voorlopig zitten we mooi op schema. Een van onze oude bestelwagens gaat binnenkort ‘met pensioen’. Dankzij onze elektrische fietsvloot hoeven we hem niet te vervangen.”

SOBO berekende dat elke fietsende werknemer jaarlijks zo’n 2100 kilometer zal afleggen. “Die extra beweging motiveert onze doelgroepwerknemers ook buiten de werkuren. Enkele van hen hebben intussen zelf een elektrische fiets gekocht. Kwamen ze vroeger met de auto of de motorfiets naar het werk, dan kiezen ze nu voor de fiets.”

Meer tijd voor begeleiding

Ook op economisch vlak plukt SOBO de vruchten van de nieuwe fietsvloot. “Omdat onze fietskarren – met logo – bijna dagelijks in de Brugse binnenstad te zien zijn, vinden nieuwe klanten de weg naar onze dienstverleningen.” Daarnaast is het aantal arbeidsuren per dag aanzienlijk gestegen: van zes en een half uur naar zeven uur en twintig minuten. “Dat komt omdat we niet langer verschillende ploegen met de bestelwagen moeten afzetten. Zo winnen we tijd.”

Maar nog belangrijker vindt David Rotsaert de impact van de elektrische fietsen op de tewerkstellings- en doorstroommogelijkheden van de SOBO-medewerkers. “We sparen heel wat chauffeursuren uit door onze bestelwagens deels te vervangen door fietsen. Die vrijgekomen uren kunnen we goed gebruiken om onze doelgroepwerknemers nog beter te begeleiden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook onze zwakkere medewerkers een nog duurzamer tewerkstellingstraject krijgen.”

Verkeersopleidingen

De overstap naar elektrische fietsen kwam er niet zonder slag of stoot. Zo waren niet alle werknemers even vertrouwd met de verkeersregels. David Rotsaert: “We wilden er zeker van zijn dat hun eigen veiligheid of die van anderen niet in het gedrang komt op de weg. Daarom hebben we een laagdrempelige verkeersopleiding in mekaar gestoken. Binnenkort organiseren we nog een bijkomende cursus door een externe partner, omdat we merken dat de kennis van de wegcode bij sommigen nog steeds onvoldoende is.”

De introductie van de elektrische fiets betekende ook een grondige aanpassing van de dagplanning en werkorganisatie bij SOBO. “Bij een nieuwe klant onderzoeken we bijvoorbeeld meteen of hij met de fiets bereikbaar is, en we stippelen direct de veiligste route uit. We proberen klanten die in elkaars buurt liggen ook samen in te plannen, zodat onze werknemers niet nodeloos moeten omrijden.”

Motivatieboost

En wat met medewerkers die niet kunnen fietsen? Zelfs zij worden door SOBO bij het fietsproject betrokken. “We zijn van plan om binnenkort drie tandems aan te kopen. Zo kunnen ook werknemers die zelf niet kunnen fietsen de verplaatsingen mee per fiets doen”, vertelt David Rotsaert.

Mocht het nog niet duidelijk zijn: SOBO gaat met zijn elektrische fietsenvloot voluit voor een positief en motiverend project. “Onder onze werknemers was het enthousiasme van meet af aan heel groot, ondanks het feit dat we in februari – een koude, donkere maand – gestart zijn. Elektrisch fietsen is natuurlijk erg comfortabel. Maar het initiatief geeft ook hun zelfstandigheid, vrijheid en motivatie een boost. Onze werknemers moeten immers zelf zorgen dat ze op tijd vertrekken, het nodige materiaal meenemen, hun weg in het verkeer vinden … Die verantwoordelijkheden tot een goed einde brengen, dat zorgt voor een positief gevoel.”