Invoegbedrijven

Invoegbedrijven zijn ondernemingen die personen uit de kansengroepen een duurzame tewerkstelling willen bieden. De focus ligt op opleiding en begeleiding in een arbeidsomgeving waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.

Op 4 april 2014 besliste de Vlaamse Regering om het besluit over de erkenning en financiering van de invoegbedrijven te laten uitdoven. De beslissing tot opheffing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2014.

Geen nieuwe erkenningen

Concreet betekent het uitdoofscenario dat erkenningen van nieuwe invoegbedrijven en uitbreidingen van bestaande erkenningen niet meer mogelijk zijn sinds 9 juni 2014. Bestaande invoegerkenningen blijven onveranderd en kunnen worden uitgevoerd zoals vastgelegd in de erkenningsbeslissing. De invoegmaatregel werd meegenomen in de hervormingen in het kader van het decreet maatwerk bij collectieve inschakeling.