De kracht van intersectoraal samenwerken

In een complexe en veranderende samenleving als de onze worden sociale ondernemers uitgedaagd om nieuwe en relevante oplossingen te vinden op een waaier aan maatschappelijke vragen. Vaak merken deze organisaties dat ze meer impact kunnen hebben op het terrein als ze samenwerken met andere organisaties: binnen hun domein of uit andere sectoren. Ook overheidsorganisaties en commerciële partners kunnen een stukje van de puzzel in handen hebben.

Toch is intersectorale samenwerking niet altijd gemakkelijk. Je komt al snel in aanraking met starre regelgeving en er moeten ook goede afspraken gemaakt worden tussen vaak zeer verscheiden organisaties. En hoe moet je je medewerkers aansturen in zo’n hybride samenstelling?

Verso nodigt u graag uit om over al deze vragen te komen reflecteren tijdens de conferentie ‘De kracht van intersectoraal samenwerken’ op 15 mei.

Naast de keynote van Bart Cambré, co-auteur van ‘Organisatienetwerken: de organisatievorm van de toekomst’, kunt u uw kennis bijschaven tijdens korte workshops over de juridische, praktische en HR-gerelateerde implicaties van intersectorale samenwerking. Het event heeft ook oog voor de praktijkgerichte en beleidsmatige kant van de zaak tijdens een panelgesprek met sociale ondernemers
 

15 mei 2019 - 12:15 tot 17:00
Les Ateliers des Tanneurs
Huidevettersstraat 60A1000Brussel
GratisDeelname aan dit event is gratis, er wordt wel een no-show fee van €75 aangerekend indien u niet tijdig verwittigt.

Na afloop van het panelgesprek krijgt elke deelnemer een exemplaar van het boek van Bart Cambré en Patrick Kenis 'Organisatienetwerken: de organisatievorm van de toekomst’.

Programma

12.15 Verwelkoming met een broodje
13.00 Workshops
  Juridische aspecten van samenwerking
Marleen Denef (Impact Advocaten)

 

Wanneer is welke vorm van samenwerking het meest aangewezen?
Wanneer hebben we een kapitaalvennootschap nodig?
Hoe verloopt de bestuurdersaansprakelijkheid bij samenwerking?

  Profielen en rollen voor een goede netwerksamenwerking
Veerle Opstaele (PRONET)

 

Welke rollen maken samenwerking tussen organisaties succesvol?
Welke specifieke competenties zijn nodig voor een goede samenwerking?
Welk materiaal bestaat er om concreet mee aan de slag te gaan?

  Samenwerken aan collectieve impact
Michael Wagemans (iPropeller)
 

Waarom samenwerken op de leest van collectieve impact?
Hoe geïntegreerd samenwerken met een brede waaier van partners?
Welke tools zijn er om samen te werken, van pilot tot opschaling?

  Inclusief ondernemen in zorg en welzijn
Marleen Logghe en Geert Grillet (Twinsight)

 

Welke mogelijkheden zijn er om kansengroepen tewerk te stellen in zorg en welzijn?
Hoe begin je eraan en met wie kan je samenwerken?
Wat zijn de sleutels tot succes voor inclusief ondernemen in zorg en welzijn?

  Proeftuin Zorgdorpen: welke lessen leren we uit een intersectoraal samenwerkingsproject?
Geert Stroobant (De Heide vzw)

 

Hoe hebben we werknemers uit vier verschillende sectoren vanuit een gezamenlijk paradigma laten samenwerken?
Hoe hebben we het beste uit verschillende werelden kunnen verzoenen?
Wat leert drie jaar intensief samenwerken ons?

15.00 Pauze
15.30 Introductie plenair gedeelte door Ingrid Lieten, directeur Verso
  Keynote door Bart Cambré (vicedecaan Antwerp Management School)
 

Bart Cambré is samen met Patrick Kenis co-auteur van het binnenkort te verschijnen boek 'Organisatienetwerken: de organisatievorm van de toekomst'. Daarin bepleiten ze dat in onze veranderende wereld complexe problemen enkel aangepakt kunnen worden als organisaties samenwerken.

  Panelgesprek o.l.v. Indra Dewitte (hoofdredacteur Het Belang van Limburg)
 

Jan Boeckx is algemeen directeur van Amival, een maatwerkbedrijf dat vanuit een visie op proactieve ontzorging intensief samenwerkt met de apotheek van een ziekenhuis.

 

Caroline Gheysen (Jan Yperman Ziekenhuis) brengt geïntegreerde zorg rond chronisch zieken in de praktijk.

 

Ruth Claes (IN-Z) zorgt voor tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in zorg en welzijn.

 

Erik Vanleeuw is beheerder van Sociopolis Annuntiaten Heverlee, waar op één site studenten, zorgvragers, welzijnsvoorzieningen en socioculturele activiteiten samenkomen.

17.00 Netwerkreceptie