De nieuwe vennootschapswet: welke impact op de sociale economie?

De Vennootschapswet staat voor een ingrijpende hervorming. Ook ondernemingen in de sociale economie zullen hiermee geconfronteerd worden. Wat zijn de grote lijnen van de geplande wijziging? Welke impact zal dit op fiscaal vlak hebben? Zijn er gevolgen voor de organisatie van je onderneming? Hoe ga je hier best mee om?

Om op deze vragen een antwoord te bieden, organiseren beweging.net en de stad Hasselt een infosessie. Tijdens de infosessie zullen een adviseur van het kabinet van minister Geens en andere experten ingaan op al deze vragen.
De Europese Commissie zal ook duiding geven bij de laatste ontwikkelingen op het Europese niveau. Na de presentaties zal er ruimte zijn voor je input en vragen.

20 juni 2018 - 09:30 tot 13:00
PXL-Congress (zaal Pacioli)
Elfde-Liniestraat 23A3500Hasselt

Programma

09:30 – Ontvangst

10:00 – Toelichting geplande hervorming Vennootschapswet

Filiz Korkmazer, Raadgeefster economisch recht op het kabinet Geens

Filiz Korkmazer heeft reeds een lange carrière in de juridische wereld achter zich liggen. Voor haar functie op het kabinet was ze aan de slag als juridisch expert inzake internationaal financieel recht bij de federale overheid. Binnen het kabinet adviseert ze minister Geens op het vlak van economisch recht.

10:45 - Fiscale impact geplande hervorming

Tom Bonne, Mandaatassistent in de onderzoeksgroep Centrum Overheid en Recht (CORe) UHasselt

Tom Bonne studeerde Rechten aan de UGent en de Universiteit van Tübingen. Hij behaalde een Master na Master in het Fiscaal recht aan de UAntwerpen. Sinds 1 september 2017 is hij mandaatassistent Fiscaal recht in de Law, Tax & Business Unit van de onderzoeksgroep Centrum voor Overheid en Recht (CORe) aan de UHasselt. De Unit doet onderzoek naar de wisselwerking tussen het fiscaal recht en andere rechtsgebieden zoals het economisch recht, het sociaal recht en het bestuursrecht. Als doctorandus onderzoekt Tom Bonne de fiscale behandeling van vzw’s in de inkomstenbelastingen. Tom Bonne zal vanuit zijn onderzoek toelichting geven over de impact van de geplande reglementering op het vlak van de fiscaliteit.

11:05 - Organisatorische impact geplande hervorming

Inge Geerardyn, Stafmedewerker Verenigde Verenigingen

Inge Geerardyn studeerde politieke wetenschappen en rechten aan de KULeuven. Nadat ze even werkte als expert onderwijsbeleid bij de KULeuven, is ze intussen 3 jaar aan de slag bij de Verenigde Verenigingen, het samenwerkingsverband van het middenveld in Vlaanderen. Ze werkt er rond tal van dossiers die relevant zijn voor het verenigingsleven. Zo beet ze zich het afgelopen jaar vast in de hervorming van de vzw- en vennootschapswetgeving. Zij zal vanuit deze expertise ingaan op de organisatorische impact van de geplande wijziging.

11:25 - Toelichting Europese context

Karel Vanderpoorten, Ambtenaar bij de Europese Commissie

Karel Vanderpoorten werkte in het verleden voor het Vlaamse Europees Sociaal Fonds in de sectie sociale inclusie. Deze ervaring neemt hij mee in zijn huidige functie binnen de Unit Sociale Economie van het Directoraat Generaal Interne Markt bij de Europese Commissie. In zijn huidige functie focust Karel Vanderpoorten op volgende thema’s: het gebruik van digitalisering en nieuwe technologieën binnen de sociale economie, opschalen van sociale ondernemingsmodellen en de creatie van samenwerkingsverbanden, financieringsmogelijkheden voor sociale economie bedrijven en sociale innovatie.

11:45 - Interactie met het publiek

Gemodereerd door Carien Neven, Secretaris beweging.net Limburg

Carien Neven is al lang actief op het sociale economie-veld, vroeger als stafmedewerker bij SST, daarna als adviseur van de Limburgse gedeputeerde van sociale economie, en op de studiedienst van ACV Limburg. Zij bekleedt al jaren lang bestuursfuncties bij verschillende sociale economie-organisaties, zowel maatwerk als LDE. Momenteel is zij ook voorzitster van het coördinatieplatform Sociale Economie van beweging.net.

12:15 – Slotwoord

Nadja Vananroye, Burgemeester van Hasselt

Nadja Vananroye studeerde maatschappelijk werk aan de Sociale Hogeschool in Heverlee, en behaalde ook een master in ‘management in de sociale economie’ aan de Universiteit Antwerpen. In 1996 werd ze vrijwillig medewerkster bij de beginnende sociale onderneming voor oppas, poets- en huishoudhulp vzw Integratie Senioren in de Samenleving (ISIS). Ze groeide er door tot sociaal stafmedewerker en werd er vanaf 1998 algemeen directeur. In 2008 werd mevrouw Vananroye voor haar werk bij ISIS verkozen tot beste Belgische manager in de sociale-economiesector. In 2011 werd ISIS omgedoopt tot IN-Z. Met meer dan 1.200 werknemers is de sociale onderneming vandaag actief in de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Vananroye bleef tot februari 2016 actief als directeur van
IN-Z.

Meer informatie: Alejandro Alba:  - 02/246.37.30