DUOday

DUOday is een jaarlijkse werkbelevingsdag voor werkzoekenden met een ondersteuningsnood*. Zij vormen die dag een duo met een werknemer binnen een bedrijf of organisatie. Deze DUObaan voor één dag betekent voor beiden een echte opportuniteit. Werknemer en werkgever maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een ondersteuningsnood. De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit. *omwille van sociale, medische, psychische, sensorische en fysieke redenen of leermoeilijkheden

14 mei 2020 - 00:00
Vlaanderen & Brussel

Waarom?

Werkzoekenden met een ondersteuningsnood hebben vandaag nog steeds niet dezelfde kansen op de arbeidsmarkt. De grote uitdaging van de Vlaamse arbeidsmarkt ligt ook bij deze grote groep. De werkzaamheidsgraad van mensen met een ondersteuningsnood ligt op ongeveer 43%. Van de 20- tot 64-jarigen werkt in Vlaanderen 73%. Er staat dus nog zeer veel onbenut potentieel te popelen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt.

Nog vragen?

Contact Vlaanderen & Brussel:
GTB: Gespecialiseerd team bemiddeling  info@duoday.be

Meer info

https://www.duoday.be/