Horizon 2050

Samen richten we onze blik op Horizon 2050.

01 maart 2019 - 11:00
Herman Teirlinck-auditorium van KBC
Havenlaan 21080Brussel
Gratis

Onze economie en arbeidsmarkt in 2050

Iedereen freelancer? In een coöperatie?

Hoe veranderen de economie en specifiek de arbeidsmarkt tegen 2050? Wordt iedereen freelancer? Via deeleconomie en -platformen? Of nemen digitalisering, AI en robotisering alles over? Hoe belangrijk is coöperatief ondernemen voor onze economie en maatschappij? Zal dat in het licht van bovenstaande evoluties veranderen tegen 2050? En wat is daarbij de rol van de academische wereld? Waarom zetten Cera, Boerenbond en de KU Leuven samen in op een Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen?

Op al deze vragen zal gastspreker Luc Sels tijdens deze lezing ingaan. Professor Dr. Luc Sels is rector van de KU Leuven. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Onderzoeksgroep Work and Organisation Studies, van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij is ook directeur van het Steunpunt Werk, het Onderzoekscentrum voor Arbeidsmarktmonitoring. En vooral, Luc Sels is ook promotor van het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen binnen de KU Leuven in een partnerschap met Cera en Boerenbond.

In het kader van de 'Visie 2050'-strategie van de Vlaamse Regering kregen het Steunpunt Werk en HIVA, onder leiding van Professor Dr. Luc Sels, de opdracht toekomstverkenningen uit te werken over de arbeidsmarkt in 2050. Hoe zou die arbeidsmarkt functioneren in 2050? Luc Sels werkte mee aan dit rapport en zal dan ook vertrekken vanuit dit onderzoek.

Programma
11.00 uur: Onthaal met koffie
11.30 uur: Verwelkoming en inleiding: waarom en hoe zet Cera in op coöperatief ondernemen door Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder Cera
11.40 uur: Wat is coöperatief ondernemen, door Hannes Hollebecq, adviseur coöperatief ondernemen Cera
11.50 uur: Economie en arbeidsmarkt in 2050: facts & figures door Johan Van Gompel, senior economist KBC Groep12.00 uur: Arbeidsmarktevoluties tegen 2050 en de rol van coöperatief ondernemen door Prof. Dr. Luc Sels, rector KU Leuven
12.45 uur: Vragenronde
13.00 uur: Netwerklunch

Horizon 2050, een reeks lezingen over maatschappelijk relevante thema's

Als samenleving staan we voor uiteenlopende uitdagingen inzake milieu, demografie, geopolitieke stabiliteit, economische ontwikkeling, sociale ongelijkheid, Noord-Zuidrelaties.

Als belangrijke maatschappelijke actoren willen Cera en KBC deze thema's vanuit een ongebonden en wetenschappelijk verantwoorde invalshoek doorgronden. De lezingenreeks 'Horizon 2050' draagt bij tot het maatschappelijke debat en deelt inspirerende inzichten en kennis met een brede groep van stakeholders.

'Horizon 2050' staat synoniem voor een reeks compacte lezingen, die tijdens de middag informatie, dialoog, netwerking en een lichte lunch combineren.