Inspiratie voor coöperaties sessie 2

De nieuwe vennootschapswetgeving verplicht coöperaties om de coöperatieve principes in hun statuten en/of een huishoudelijk reglement te verankeren. Die principes zijn antwoorden op de vragen: Waar sta je als coöperatie voor? En waar ga je als coöperatie voor? En om die principes te kunnen verankeren, moet je heel goed weten hoe jouw coöperatie ze toepast in de praktijk.

Om je coöperatieve eigenheid in de praktijk te verbreden en te verdiepen, organiseert het Anseelefonds een aantal inspiratiesessies. Jouw gidsen zijn historici, economen, filosofen … maar ook en vooral je coöperatieve collega’s met wie je in dialoog kan gaan.

Thema 19 oktober: winst en meerwaarde: samen op zoek naar de zeven verschillen tussen een aandeel van een coöperatieve vennootschap en een aandeel van een naamloze of besloten vennootschap.

19 oktober 2019 - 09:00 tot 12:30
Kunstencentrum Vooruit
Sint-Pietersnieuwstraat 239000Gent
gratis

Winst en meerwaarde: coöperatieve splijtzwammen?

In een coöperatie is geld de dienaar en niet de heerser. Daarover is zowat iedereen het eens. Minder eensgezindheid is er over een reeks heikele, maar concrete kwesties, die zowat in elke coöperatie aan de orde zijn.

  • Is de uittreding van een vennoot met zijn scheidingsaandeel aan nominale waarde een heilig coöperatief principe of kunnen we een uittreding aan boekhoudkundige waarde in sommige gevallen ook door de vingers zien? En zo ja, moet het beleid omtrent het scheidingsaandeel dan voor alle categorieën van vennoten hetzelfde zijn?
  • Is het klassiek dividend van 6% een correcte vergoeding van risicokapitaal of  buitensporig in tijden van historisch lage rente?
  • Is vrijwilligerswerk in een coöperatie als bijdrage aan het bedrijfsresultaat op sociaal vlak een vernieuwing of forse stap terug richting 19deeeuw?  Is de nieuwe inbreng in nijverheid een alternatief voor gratis arbeidsprestaties?
  • Hoe zat het nu weer met de coöperatieve restorno als alternatief voor een dividenduitkering?

Over deze en vele andere vragen hopen we u aan de hand van onze specialisten en vooral praktijkcases een aanzet tot antwoord te geven.

Programma

– 09u00: Ontvangst met koffie
– 09u30: Verwelkoming en situering: Alain Clauwaert – voorzitter AnseeleFonds
– 09u45: Wat zegt het nieuwe wetboek van vennootschappen: Peter Bosmans – directeur Febecoop
– 10u00: Technische bedrijfseconomische situering: Bart Van Gijsel – economische raadgever Febecoop
– 10u20: Praktijkcase COOP Apotheken: Marc Standaert – directeur COOP Apotheken
– 10u40: Praktijkcase CHOCO: Steven Pauwels – zaakvoerder CHOCO relatiebouwers
– 11u00: Pauze
– 11u15: Kritische reflectie: Prof. Dr. Koen Schoors – Economisch professor Universiteit Gent
– 11u45: Dialoog tussen de sprekers en de aanwezige coöperaties
– 12u30: Napraten met een drankje