Inspiratie voor coöperaties sessie 3

De nieuwe vennootschapswetgeving verplicht coöperaties om de coöperatieve principes in hun statuten en/of een huishoudelijk reglement te verankeren. Die principes zijn antwoorden op de vragen: Waar sta je als coöperatie voor? En waar ga je als coöperatie voor? En om die principes te kunnen verankeren, moet je heel goed weten hoe jouw coöperatie ze toepast in de praktijk.

Om je coöperatieve eigenheid in de praktijk te verbreden en te verdiepen, organiseert het Anseelefonds een aantal inspiratiesessies. Jouw gidsen zijn historici, economen, filosofen … maar ook en vooral je coöperatieve collega’s met wie je in dialoog kan gaan.

Thema 16 november: ledenbetrokkenheid: in het coöperatieve woordenboek komt ledenbetrokkenheid pas na creativiteit en doorzettingsvermogen

16 november 2019 - 09:00 tot 12:30
Kunstencentrum Vooruit
Sint-Pietersnieuwstraat 239000Gent
gratis

Ledenbetrokkenheid: evident maar lang niet van vanzelfsprekend!

Is het jou ook al opgevallen dat liefst vier van de zeven coöperatieve principes (ICA-principes) naar ledenbetrokkenheid verwijzen? “Het vrijwillig en open lidmaatschap”, “de democratische controle door de leden”, “de economische participatie van de leden” en “opleiding en vorming van de leden”.

Het is precies met dit aspect dat de coöperaties zich onderscheiden van de klassieke “kapitalistische initiatieven”. Deze mikken enkel op aandeelhouders wiens relatie met de onderneming eruit bestaat dat zij financieren en in ruil hiervoor op een liefst zo hoog mogelijk rendement rekenen.

In een coöperatie daarentegen worden de vennoten gedefinieerd aan de hand van hun zogenaamde dubbele identiteit. De vennoten zijn net als klassieke aandeelhouders eigenaar van hun vennootschap die ze controleren, zij het dan op een democratische manier waarbij hun zeggenschap niet recht evenredig is met hun financiële inbreng, maar elke vennoot exact 1 democratische stem heeft. Maar daarnaast zijn ze vooral gebruikers van de coöperatie: de vennootschap is een economisch instrument om hun noden en verwachtingen te voldoen. Logisch dus dat ledenbetrokkenheid een kernbegrip in het coöperatieve woordenboek is.

Toch is dat allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want de graad van ledenbetrokkenheid meet je niet alleen op basis van de inspanningen die de coöperatie dag in, dag uit voor haar leden doet. Maar evengoed aan de hand van de bereidheid van de leden om bij te dragen tot het welzijn van de coöperatie: “Ask not what your cooperation can do for you—ask what you can do for your cooperation”, om de goede oude Kennedy te parafraseren.

In deze inspiratiesessie over ledenbetrokkenheid staat logischerwijze jouw betrokkenheid centraal!

Programma

– 09u00: Ontvangst met koffie
– 09u30: Verwelkoming en situering: Alain Clauwaert – voorzitter AnseeleFonds
– 09u45: Wat zegt het nieuwe wetboek van vennootschappen: Peter Bosmans – directeur Febecoop
– 10u00: Interactieve gesprekken aan de hand van 2 cases: Energent: John Vandaele – algemene coördinatie en communicatie & De Vroente / De Kollebloem: Ruben Segers – bestuurder; moderator : Prof. Dr. Tine De Moor – Professor Sociale en Economische Geschiedenis aan Universiteit Utrecht
– 12u30: Napraten met een drankje