Netwerknamiddag sociale economie en werk

Heb je zin in een boeiende namiddag barstensvol nuttige informatie over wat sociale economie voor jouw lokaal bestuur kan betekenen, en omgekeerd? Dan zit je goed bij ons!

De post-corona economie kan maar beter inclusief, lokaal en circulair zijn. Daar zijn heel wat economen het over eens. En wie heeft voor die transitie de perfecte troeven in handen? Juist! De sociale economie. Redenen genoeg dus om de sociale economie een flinke boost te geven.

Tijdens deze studie- en netwerknamiddag leer je door middel van handige instrumenten en goede praktijken bij over de verschillende rollen die jouw lokaal bestuur kan opnemen om sociale economie en tewerkstelling binnen jouw gemeente te bevorderen. Bovendien krijg je de kans om ervaringen uit te wisselen met andere lokale besturen en maak je kennis met de Vlaams-Brabantse sociale-economiebedrijven.

29 oktober 2020 - 12:15 tot 16:45
PROVINCIEHUIS
Provincieplein 13000Leuven
gratis

Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt tot 100 omwille van corona. Het aantal deelnemers per workshop mag niet overschreden worden. Als de corona regels versoepelen kunnen we extra mensen toelaten, maar als ze strenger worden, zullen we het aantal deelnemers moeten verminderen (LIFO-principe: Last in, first out). De inschrijvingen worden afgesloten op 22 oktober.

programma

  • 12:15 uur: Onthaal met broodjes en mogelijkheid tot netwerken
  • 12:45 uur: Verwelkoming door gedeputeerde Ann Schevenels
  • 13:00 uur: Toespraak door de heer Bavo Smits, adjunct-kabinetschef kabinet minister Crevits

    Over de Vlaamse beleidsplannen inzake sociale economie en de opportuniteiten voor lokale besturen binnen de regierol sociale economie.

  • 13:30 uur: Eerste reeks infosessies
  • 15:00 uur: Pauze met koffie
  • 15:15 uur: Tweede reeks infosessies
  • 16:45 uur: Einde

VOOR WIE?

Ambtenaren en mandatarissen, (on)rechtstreeks betrokken op sociale economie en werk, van lokale besturen, OCMW’s en samenwerkingsverbanden, sociale economie bedrijven en stakeholders.

MEER INFO

Provincie Vlaams-Brabant
Dienst economie, Mieke Frans

016-26 72 89, mieke.frans@vlaamsbrabant.be

Routebeschrijving