Online infosessie oproep 'Lokale regie sociale economie en werk 2023-2025'

De Vlaamse regering keurde op 29 april 2022 het BVR goed tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie en werk.

Tot 15 januari 2023 kunnen lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen via de open oproep ‘Lokale regie sociale economie en werk 2023-2025’. Op dinsdag 21 juni 2022 van 10 tot 11.30 uur organiseert het Departement WSE een online infosessie over deze oproep.

21 juni 2022 - 10:00 tot 11:30
online

Inschrijven voor de online infosessie kan tot en met 14 juni en is verplicht.

Doel van de oproep

Met deze oproep wil de Vlaamse overheid de lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden die de lokale regierol op het vlak van sociale economie en werk opnemen financieel ondersteunen.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden hun meerjarenplanning opmaken of aanpassen voor de tweede helft van hun beleidscyclus (2023-2025).

Daarvoor moeten ze de 4 Vlaamse beleidsprioriteiten rond sociale economie en werk vertalen in acties, met minimaal één actie per beleidsprioriteit.

Aanvraag indienen

Dien je aanvraag in via de digitale rapportage van BBC of de online PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Meer informatie

Meer informatie kan je vinden in: