SOCIAAL ONDERNEMEN, ONDERNEMEN MET IMPACT!

Het centrale thema van dit event is “Sociaal ondernemen, ondernemen met impact!” en zal ook vanuit verschillende facetten benaderd worden in de keynote speech, de 2 workshops en de afsluitende toespraak.

De inleidende keynote speeches zullen gegeven worden door Piet Colruyt, ervaren impactinvesteerder en drijvende kracht achter o.a. het Impact House, en Pieter Werrebrouck, expert sociaal ondernemen van De Punt.

Voor de workshops doen we beroep op 2 ervaren sprekers:

Wouter Galle van koepelorganisatie Herw!n, die meer dan 100 sociale circulaire bedrijven en 10.000 maatwerkers vertegenwoordigt, toont aan hoe je de sociale impact van je onderneming kan identificeren en meetbaar maken, gebaseerd op de eigen expertise en good practices uit de sociale economie.

Rudy Pieters van Verhalenmakers maakt verhalen en helpt organisaties zelf verhalen te maken. Hij ontwikkelde daarvoor het Storycanvas, een krachtig instrument om aan storytelling te doen. Met storytelling kan je de maatschappelijke impact van je project of organisatie vertellen. Meer dan met andere technieken toon je op welke manier je project of organisatie het verschil maakt. In de workshop leer je een goed verhaal op te bouwen aan de hand van voorbeelden van andere organisaties.

Het officiële gedeelte wordt afgesloten door Karel Vanderpoorten, afgevaardigde van de Europese Commissie voor ESER 2019.

Om 13u volgt er nog een netwerklunch in het Utopiacafé die u aangeboden wordt vanuit HANDEL Samen & sociaal.

24 september 2019 - 09:00 tot 13:00
Utopia
9300Aalst
sociaal ondernemen

Programma

9 U  O N T H A A L

9 U 3 0  K E Y N O T E  O N D E R N E M E R S C H A P  M E T  I M P A C T - P I E T  C O L R U Y T -
I M P A C T
C A P I T A L & P I E T E R  W E R R E B R O U C K - D E P U N T

1 0 U 1 0  S T A R T  W O R K S H O P S

W O R K S H O P  A :  I D E N T I F I C E E R  E N  M E E T  J E  S O C I A L E  I M P A C T - W O U T E R  G A L L E - H E R W ! N

W O R K S H O P  B :  S T O R Y T E L L I N G  G E B R U I K E N  O M  J E  S O C I A L E  I M P A C T 
I N  D E  S C H I J N W E R P E R S  T E  Z E T T E N - R U D Y  P I E T E R S - V E R H A L E N M A K E R S

1 2 U 4 0  S L O T W O O R D

1 3 U  N E T W E R K L U N C H