Workshop 'Je personeelsbeleid onder de HR-scanner'

Staat je medewerkersbeleid op punt? Op welke domeinen kan je verbetering boeken? De vernieuwde HRscan van HRwijs brengt daarin verheldering, snel en gratis. Deze tool stelt concrete vragen rond bijvoorbeeld je aanwervingsprocedure, het welzijnsbeleid of diversiteit. Je scores op de vragen leiden tot een rapport en adviesverslag op maat. Het is een krachtig instrument om iedereen binnen je organisatie (medewerkers, directie en raad van bestuur) van verdere stappen in je HR-beleid te overtuigen. 

Tijdens deze workshop ga je al actief aan de slag met de HRscan. Je maakt kennis met alle thema’s en vragen van de scan en wisselt ervaringen en goede praktijken uit met andere socioculturele organisaties rond de thema’s van jouw voorkeur. Je ontdekt ook hoe je de HRscan in je organisatie verder kunt uitvoeren en hoe een adviesrapport er dan zou uitzien.

27 mei 2019 - 09:00 tot 12:30
Sociare
Ravensteingalerij 281000Brussel

Inschrijven is gratis.

Lesgever

Kirsten D’Hooghe, HR-adviseur bij HRwijs

Doelgroep

Deze workshop is er voor iedereen die...

  • Coördinator, stafmedewerker, personeelsverantwoordelijke, bestuurder… is bij een socioculturele organisatie
  • Beroepsmatig bezig is met personeelsbeleid

Het aantal deelnemers is beperkt – max. 2 deelnemers van dezelfde organisatie

Meer info

Bel of mail 02/503.18.11; vormingen@sociare.be