ZIe je nog mee?

Studiedag voor een klare kijk op tewerkstelling en participatie van kansengroepen in West-Vlaanderen.

Op één dag opnieuw een klare kijk! Een klare kijk op het werkveld met zijn vele actoren en hun ondernemende initiatieven. Een klare kijk op de vele tewerkstellings- en activeringsmaatregelen voor kansengroepen. Of een spoedcursus 'participatieladder' met zijn zes treden. In dit event gaan we dieper en gebald in op elke trede met zijn diverse werkvormen. De participatieladder als houvast en structuur om 'het bos terug door de bomen' te zien.

19 februari 2019 - 09:00
De Oude Melkerij
Stationsstraat 143b8830Gits
GratisVooraf inschrijven vereist

Programma

9u00 - 12u30

  • Voorstelling update studie 'Tewerkstelling en participatie van kansengroepen in West-Vlaanderen, editie 2018 (data 2017)' door POM West-Vlaanderen
  • Toelichting van de speerpunten binnen de werking van 4Werk vzw & STAM vzw 
  • Wat leeft er in de regio's? door RESOC en regisseurs sociale economie
  • Zoekt u alternatieve financiering voor uw social profit bedrijf? Enkele sociale financiers stellen hun financieringsmogelijkheden aan u voor.

12u30 - 13u30 - Lunch

13u30 - 16u30

  • "Wroeten op de bodem van de arbeidsmarkt" - Socioloog Herman Loos 
  • Dertien draaitafels*
  • "Zorg voor de medewerker en het belang van HRM in bedrijven" - Patrick Verschelde (Okc bvba) 

* Dertien draaitafels vertellen alles over de verschillende maatregelen en instrumenten op de participatieladder.

Voor een uitgebreid programma (incl. draaitafels), klik hier.