Managementadvies/ondersteuning

Wil je je bedrijfsvoering verbeteren en daarvoor managementadvies inwinnen? Als het advies aan een aantal voorwaarden voldoet, kan je er als sociale-economieonderneming een premie voor ontvangen.

Op 27 januari 2017 werd door de Vlaamse Regering een regelgeving goedgekeurd over de subsidiëring van managementadviezen voor sociale-economieondernemingen. Deze regelgeving geeft uitvoering aan de mogelijkheid uit het Ondersteuningsdecreet om een nieuw kader uit te werken voor financiële steun voor managementadviezen voor de sociale economie.

Twee soorten managementadviezen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 

Wettelijk kader

Ondersteuningsdecreet(193.81 KB)BVR Managementadvies(316.34 KB)