1,6 miljoen euro voor veiligheid en bescherming werknemers sociale economie

10 april 2020 - Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits neemt tijdelijk versterkende maatregelen voor het personeel van de bedrijven in de sociale economie. Het gaat om maatwerkbedrijven en ondernemingen in de lokale diensteneconomie. Bedrijven die nog actief zijn of zullen heropstarten krijgen éénmalig extra middelen toegekend om extra hygiëne-, voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van het personeel. Dat gaat dan bijvoorbeeld over handschoenen of ontsmettingsgels, maar ook plexiwanden en stickers op de vloer om duidelijk de social distancing te kunnen garanderen of het aanpassen van de productielijnen. In totaal gaat het om 1,6 miljoen euro extra investeringen.

Een belangrijk deel van de maatwerkbedrijven heeft door de coronacrisis en de beschermingsmaatregelen tijdelijk de deuren deels of volledig gesloten. Andere bedrijven zijn nog steeds actief. Uit een bevraging blijkt dat de maatwerksector gebruik maakt van flexibele oplossingen om met kleinere bezettingen de productieactiviteiten te behouden, rekening houdend met de regels rond social distancing (bijv. plukboerderijen, groenonderhoud, dienstverlening ter attentie van de zorgsector zoals de strijkateliers,…). Dit doen ze ook vanuit de bezorgdheid naar de maatwerkers die meer dan anderen nood hebben aan dagritme en werkstructuur. Andere bedrijven zijn actief in de productie of verpakking van voeding, medicijnen of medisch materiaal, of heroriënteren zich bijvoorbeeld in de richting van de productie van mondmaskers. Deze bedrijven trachten hun werking inzake essentiële producten en diensten te behouden of stapsgewijs op te bouwen en te versterken.

Binnen de ondernemingen in de lokale diensteneconomie (LDE) zijn nog een vijfde van de doelgroepwerknemers aan de slag. Vaak voor activiteiten die tot de essentiële dienstverlening behoren en inspelen op lokale noden: thuiszorg, kinderopvang, extra hulp in woonzorgcentra, levering van buurtmaaltijden via afhaalformule of zwerfvuilopruiming. Deze diensten worden vaak aangeboden aan kwetsbare groepen in de samenleving. Het is van groot belang dat deze diensten aangeboden blijven, weldra heropstarten of gradueel opbouwen.

Veilige werkomstandigheden

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits neemt tijdelijk versterkende maatregelen om de dienstverlening van maatwerkbedrijven en LDE-ondernemingen te ondersteunen. Het is belangrijk om de tewerkstelling van doelgroepwerknemers en begeleiders op een veilige manier te organiseren, rekening houdend met de regels rond ‘social distancing’ en andere voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan. Ook het sociaal overleg op niveau van de onderneming heeft hierin een belangrijke rol te spelen.

De tijdelijke extra middelen zijn specifiek gericht op het nemen van extra hygiëne-, voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen, hernieuwde organisatie van het werk (bijv. aanpassing productielijnen) of op vorming van het personeel binnen maatwerkbedrijven en lokale diensteneconomieondernemingen. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over handschoenen of ontsmettingsgels, maar ook plexiwanden of duidelijke stickers op de vloer om de social distancing te kunnen garanderen. Voor de maatwerkbedrijven gaat het om een éénmalige verhoging van de loonpremie met 4 procent per actieve maatwerker, voor de lokale diensteneconomie gaat het om een gelijkaardige éénmalige vergoeding voor die doelgroepwerknemers die aan de slag zijn binnen hun lokaal diensten economie initiatief.

In totaal gaat het om een investering van circa 1,6 miljoen euro extra middelen voor de periode tot 30 juni 2020. Het is de Vlaamse Sociale Inspectie die vanuit haar werking en controleopdracht er mee zal op toezien dat de middelen correct aangewend worden.

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits: “We hebben in Vlaanderen een sterke sociale economie met veel maatwerkbedrijven en ondernemingen in de lokale diensteneconomie. Een aantal van die bedrijven nemen in deze moeilijke tijden belangrijke taken op zich zoals het maken van medisch beschermingsmateriaal of het verpakken van voeding of geneesmiddelen. Om al het personeel veilig verder te laten werken, zorgen we voor een tijdelijke extra vergoeding om beschermingsmateriaal aan te kopen, vorming te organiseren en de werkomstandigheden waar nodig aan te passen.”

Besluiten Vlaamse Regering

  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19
  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling