Aanpassingen WSE kwaliteits- en registratiemodel

24 september 2020 - Ben je voor een maatregel al actief als dienstverlener of heb je het recht om die dienstverlening uit te voeren? Vanaf september 2019 moeten dienstverleners binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie voor bepaalde maatregelen aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau voldoen.

Je kan op verschillende manieren aantonen dat je voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden voor dienstverleners binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie:

• Met een privé kwaliteitslabel
• Door een kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein
• Tijdelijk door de "Standaard Werk en Sociale Economie" in te vullen.

Opgelet: de "Standaard Werk en Sociale Economie" is geldig tot 2 september 2021. Daarna gelden enkel de privé kwaliteitslabels en de publieke kwaliteitssystemen.

Uitbreiding lijst aanvaarde privé kwaliteitslabels

De lijst met aanvaarde privé kwaliteitslabels werd uitgebreid met: 

 • BC 9022 Kwaliteitslabel – het label voor WSE;
 • Blik op Werk – dienst 13: Supported Employment Quality Framework;
 • Federgon Loopbaanbegeleiding;
 • Investors in People optie kwaliteitsdecreet WSE;
 • EFQM 2020: Recognised by EFQM 3* en hoger.

Daarnaast aanvaarden we ook het ‘oude’ EFQM model vanaf Recognised for Excellence 3* en alle niveaus van SUREPLUS.

Uitbreiding lijst aanvaarde publieke kwaliteitssystemen

Ook de lijst met aanvaarde publieke kwaliteitssystemen werd uitgebreid.

Nieuw in de lijst zijn:

 • Franstalig onderwijs
  • Hoger onderwijs;
  • Onderwijs voor Sociale Promotie;
    
 • Cultuur, Jeugd en Media
  • Erkende amateurkunstenorganisaties;
  • Sociaal-culturele volwassenenorganisaties en het steunpunt sociaal-cultureel werk;
  • Erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen; Erkende verenigingen informatie en participatie binnen het vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid; Erkende cultuureducatieve verenigingen binnen het jeugd- en kinderrechtenbeleid;
  • Cultureelerfgoedorganisaties en het steunpunt voor cultureel erfgoed;

Lokale besturen en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ook in functie van de lokale besturen en met Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bekijken we de mogelijkheden. 

Op de hoogte blijven?

Nieuws communiceren we steeds via de website van het kwaliteits- en registratiemodel en via nieuwsbrieven van WSE (Werkzin-e, nieuwsbrief ESF, nieuwsbrief Sociale Economie).

Voor meer informatie rond het kwaliteitsdecreet kan je terecht op de website. Vind je er het antwoord niet terug, mail je vraag naar kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be