Aanpassingspremie voor maatwerkbedrijven en -afdelingen

Maatwerkbedrijven en -afdelingen krijgen tot het einde van dit jaar een tijdelijke aanpassingspremie. De premie moet de bedrijven in staat stellen de extra kosten te dragen voor de noodzakelijke aanpassingen aan productieprocessen en dienstverlening als gevolg van de corona-veiligheidsmaatregelen. Op die manier wordt de veiligheid en tewerkstelling van medewerkers voldoende gewaarborgd. Daarnaast kan de premie ook een opstart zijn om nieuwe activiteiten aan te boren en het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen van medewerkers veilig te organiseren. Op die manier wil Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits de tewerkstelling in de sector garanderen. Er wordt daarvoor in 10 miljoen euro voorzien. “De relancecomités beklemtonen het belang van een inclusieve arbeidsmarkt. We willen dat via verschillende initiatieven realiseren”, zegt minister Crevits.

Ook op de maatwerkbedrijven heeft de coronacrisis een grote impact gehad. Ondertussen zijn een groot deel van de maatwerkbedrijven en -afdelingen heropgestart en is ongeveer 90% van alle medewerkers opnieuw aan de slag. Al is er een gevarieerd beeld in de sector. Zo zijn er ook heel wat ondernemingen die een pak minder bedrijfsopdrachten binnen halen. Maatwerkbedrijven in de horecasector of een bedrijf dat groentepakketten levert aan bedrijven bijvoorbeeld hebben een lagere vraag omdat veel mensen thuiswerken. Ook de komende maanden zullen nog niet alle bedrijven op volle capaciteit draaien. We hebben er alle belang bij dat we maatwerkbedrijven veerkrachtig en wendbaar maken voor de toekomstige economische uitdagingen.

Bij de start van de coronacrisis heeft Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits al verschillende maatregelen genomen om ondernemingen in de sociale economie te ondersteunen. Zo werd er onder andere voorzien in een éénmalige beperkte beschermingsvergoeding om te investeren in extra hygiëne-, voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen op de werkvloer.

Aanpassingspremie

Maar op langere termijn moeten de maatwerkbedrijven meer fundamentele aanpassingen doen aan bijvoorbeeld hun werkorganisatie of productieprocessen. Daarnaast moeten ze maatregelen treffen om het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen veilig te organiseren. Zo is er in een aantal bedrijven een verdubbeling van het aantal busjes om dienstverplaatsingen te doen omdat anders de afstandsmaatregelen niet nageleefd kunnen worden. Ook de dagelijkse ondersteuning en begeleiding van de doelgroepwerknemers is vaak anders dan voor de coronacrisis waardoor extra inspanningen nodig zijn.

Om de maatwerkbedrijven daarin te ondersteunen wordt nu voorzien in een tijdelijke aanpassingspremie (zie besluit) tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020. Deze premie heeft tot doel de tewerkstelling van doelgroepwerknemers maximaal te garanderen. De premie wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. Zo wordt er voorzien in één euro extra per doelgroepwerknemer per gewerkt uur met een maximum van 500 euro per voltijdse werknemer. In totaal wordt zo 10 miljoen euro vrijgemaakt om die ondersteuning in de maatwerkbedrijven en -afdelingen te garanderen.

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits: “Ook de maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in Vlaanderen zijn de voorbije maanden getroffen door de coronacrisis. In april 2020 was een minderheid van de maatwerkbedrijven aan de slag en acht op de tien medewerkers zat noodgedwongen in tijdelijke werkloosheid. Ondertussen zijn bijna alle bedrijven heropgestart en is negen op de tien van de werknemers opnieuw aan de slag. Om de extra kosten te kunnen dragen, ontvangen de maatwerkbedrijven en -afdelingen nu tijdelijk een aanpassingspremie. Daarmee kunnen ze de organisatie van het werk aanpassen, nieuwe activiteiten aanboren of het woon-werkverkeer en de begeleiding van medewerkers beter ondersteunen. We hebben er alle belang bij dat de maatwerkbedrijven voldoende veilig de toekomst tegemoet kunnen treden. Dat laatste is ook in het belang van de gewone economie. Maatwerkbedrijven zijn een belangrijke economische speler en vormen vaak een cruciale schakel in het productieproces van gewone bedrijven”

BVRaanpassingspremie(667.49 KB)