Blended Business Models: Innovatieve samenwerking tussen reguliere en sociale economie

13 juli 2023 - Sociale-economiebedrijven en reguliere ondernemingen samen innovatieve samenwerkingsverbanden laten aangaan, dat is het doel van Blended Business Models. Via een Europese oproep werden de experimenten voor nieuwe producten of diensten intensief begeleid.

Blended Business Models

Bij Blended Business Models wordt het verdienmodel opgebouwd uit de nuttige inbreng van de verschillende partners, zoals het uitwisselen en delen van arbeidskrachten, expertise en productiemiddelen. Hierbij worden de lasten en lusten verdeeld. De ondernemingen hebben ook een gedeelde eindverantwoordelijkheid in het verdienmodel.

Vier partnerschappen gingen hier intensief mee aan de slag en werkten een Blended Business model uit voor een nieuw product of een nieuwe dienstverlening. Zo organiseren maatwerkbedrijf ‘De Wroeter’ en coöperatie ‘37 graden’ samen met ‘Goeddoeners’ verrassende teambuildingactiviteiten. ‘Knoopwerk’ en maatwerkbedrijf ‘Kaliber’ brengen dan weer samen een volledig circulair houtskeletbouwsysteem op de markt.

Instrumenten voor ondernemingen

Op basis van deze ervaringen ontwikkelde het Departement Werk en Sociale Economie in samenwerking met Europa WSE een aantal instrumenten voor ondernemingen die een Blended Business Model willen uitwerken. Zo wordt het proces dat ondernemingen moeten doorlopen toegelicht, en zijn er modellen en blauwdrukken, zoals een samenwerkingsovereenkomst, waarmee ondernemingen direct aan de slag kunnen gaan. Ook omgaan met verschillende visies tussen partners bij het bepalen van promotiecampagnes, waardecreatie en winstmarges komen aan bod. Verder zijn er templates om de nieuwe waardeketen en het verdienmodel in kaart te brengen en is er aandacht voor uitbreidings- en groeimogelijkheden.

Het Departement Werk en Sociale Economie lanceert, met ondersteuning van VLAIO, deze instrumenten naar alle ondernemingen. VLAIO wil hierbij actief inzetten op een sterkere samenwerking tussen de reguliere en sociale economie aangezien sociale ondernemingen een belangrijke rol kunnen vervullen in de circulaire economie. De VLAIO-bedrijfsadviseurs bieden advies en ondersteuning aan alle ondernemingen die hierin interesse hebben.