Decreet individueel maatwerk bekrachtigd

1 februari 2022 - Op vrijdag 14 januari 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet maatwerk bij individuele inschakeling.

Zo komt de invoering van individueel maatwerk een stap dichterbij. Met dit decreet wil de Vlaamse overheid werkgevers beter ondersteunen in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen. Werkgevers en zelfstandigen kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of begeleidingspremie.

Meer informatie

Meer info over het decreet maatwerk bij individuele inschakeling vind je hier.

De komende weken wordt het uitvoeringsbesluit vormgegeven in dialoog met de verschillende stakeholders.