Dienstverlener gezocht Start SOON: een begeleidingsaanbod voor sociale ondernemersideeën

13 december 2022 - Het Departement WSE lanceert een overheidsopdracht voor de ontwikkeling en uitrol van een begeleidingsaanbod voor sociale ondernemers in de (pre)startfase.

In 2022 liep het begeleidingstraject Start SOON na 2 succesvolle jaren af. Dankzij dit traject konden heel wat sociale ondernemers in spe hun plannen vormgeven richting de eerste opstart. Door de grote maatschappelijke meerwaarde en nood aan zulke begeleiding wil het nieuwe bestek het traject opnieuw uitrollen.

Begeleiding aan sociale ondernemers

Met deze opdracht zoekt het Departement WSE een dienstverlener om begeleiding te bieden aan sociale ondernemers die aan een maatschappelijke uitdaging willen werken en sociale impact willen realiseren. Deze impact vertaalt zich door een antwoord te bieden op een maatschappelijke uitdaging vanuit een economisch relevante dienstverlening. Daarnaast kan de impact o.a. gerealiseerd worden door het versterken van tewerkstellingskansen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en de creatie van sociale tewerkstelling.

Aanbieden basistraject en acceleratietraject

Het begeleidingsaanbod Start SOON moet sociale ondernemers in de préstartfase versterken in de ontwikkeling van een economische rendabele dienstverlening, via de organisatie van trajecten op maat. Dit aanbod zal bestaan uit twee trajecten: een basistraject en een traject voor gevorderden (acceleratietraject). Enerzijds laat het voortraject toe om de sociale ondernemers zoveel als mogelijk kennis te laten maken met het begrip van sociaal ondernemerschap. Anderzijds streven we in het acceleratietraject naar de opmaak van een allesomvattend ondernemingsplan. Dit tweeledig begeleidingstraject moet de deelnemers de mogelijkheden, opportuniteiten en uitdagingen tonen bij een effectieve opstart van een sociale onderneming.

Ben jij de dienstverlener die we zoeken?

Het traject moet bijdragen aan de versterking van de ondernemerscompetenties van de sociale ondernemers. De deelnemers moeten de nodige handvaten krijgen om een succesvolle opstart van de nieuwe sociale onderneming te kunnen realiseren.

Voor de uitvoering van deze opdracht zoekt het Departement WSE een gepaste dienstverlener.

Interesse?

Voor meer informatie kan je het bestek raadplegen op op e-procurement.

Je kan je offerte indienen tot 20 februari 2023, 10 uur.