Eerste principiële goedkeuring decreet individueel maatwerk

8 juli 2021 - Op vrijdag 2 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering de invoering van individueel maatwerk principieel goed. 

Met het decreet individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid verder inzetten op de inschakeling van alle werkgevers in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen. Werkgevers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of een begeleidingspremie. De komende maanden wordt het uitvoeringsbesluit vormgegeven in dialoog met de sector.  

Over individueel maatwerk

Met de invoering van individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid ook de talenten van personen met een arbeidsbeperking maximaal benutten. Individueel maatwerk wil de drempel voor tewerkstelling verlagen en zorgen voor de juiste omkadering op de werkvloer. Werkgevers en zelfstandigen kunnen rekenen op een tijdelijke, maar verlengbare, financiële ondersteuning om de mogelijke extra kosten of een lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich mee kan brengen, te compenseren. De financiële ondersteuning zal bestaan uit een loonpremie voor werkgevers of een ondersteuningspremie voor zelfstandigen en/of een begeleidingspremie voor kwalitatieve begeleiding op de werkvloer.

Verruiming van het jobaanbod en jobkansen

Alle werkgevers krijgen een gelijkwaardige kans om personen met een arbeidsbeperking tewerk te stellen. Individueel maatwerk wordt complementair aan collectief maatwerk en biedt mogelijkheden om doorstroom en samenwerking tussen de sociale economie en de reguliere economie te versterken. Dankzij individueel maatwerk kunnen werkgevers ook op de werkvloer bijdragen aan een weerspiegeling van onze diverse maatschappij. Dit zal het jobaanbod en jobkansen voor personen met een arbeidsbeperking verruimen en bijdragen aan de ambitie om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen te verhogen.

Vereenvoudigd beleidskader

De invoering van individueel maatwerk zorgt ook voor een vereenvoudiging van het beleidskader voor personen met een arbeidsbeperking. Individueel maatwerk bouwt verder op de ervaringen van de volgende maatregelen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) binnen de maatregel Collectief Maatwerk. Deze vier maatregelen worden geïntegreerd binnen het nieuwe beleidskader van individueel maatwerk. De nodige overgangsmaatregelen worden voorzien zodat werkgevers de mogelijkheid hebben om over te schakelen naar individueel maatwerk vanaf 1 januari 2023.